Radar · Nyheter

Klimatet oroar människor mest

Leif R Jansson / TT | Miljöförstöring, klimatförändringar och terrorism är samhällsproblem som väcker oro hos sex av tio svarande i Som-undersökningen.

Oron för samhällets framtid ökar, trots att flera bedömningar av nuläget blivit mer positiva. Klimatförändringar, miljöförstöring och terrorism är områden som väcker stor oro hos sex av tio svarande i den senaste Som-undersökningen.

På flera områden sågs en positiv utveckling när Som-institutet vid Göteborgs universitet presenterade resultatet av sin senaste årliga studie, gjord på hösten 2017.

Fler svarande än tidigare tycker att den svenska ekonomin blivit bättre, och fler uppger sig ha förtroende för viktiga institutioner, som politiker, polisen och domstolarna.

Men samtidigt ökar oron för framtiden på de områden som redan under tidigare år oroat flest svarande: klimatförändringar, miljöförstöring, terrorism och ökad resistens mot antibiotika.

Allra mest ökar oron för organiserad brottslighet, som ryckt upp till delad femteplats på ”oroslistan”.

– Om ett hot eller en risk är svåra att bedöma effekten av blir människor oroliga, säger Maria Solevid, lektor i statsvetenskap.

– Oro ska ses som en mycket tidig känsla, där man försöker kognitivt förstå sin omgivning.

Om man jämför oron med de svarandes partisympati, finns ett intressant mönster.

– Sverigedemokaternas och Vänsterpartiets sympatisörer är de mest oroliga. Men de är oroliga för delvis väldigt olika saker, konstaterar Solevid.

Bland Sverigedemokrater är 70 till 90 procent mycket oroliga för ett ökat antal flyktingar, organiserad brottslighet, terrorism och religiösa motsättningar.

– Omvänt ser vi motsvarande orosnivåer bland V-sympatisörer när det gäller ökad främlingsfientlighet, miljöförstöring och klimatförändringar.

Försämrad välfärd, bostadsbrist och stor arbetslöshet väcker stor oro hos många sympatisörer i båda lägren.

Maria Solevid påpekar att topplistan över oroande samhällsproblem inte är det viktigaste med detta forskningsområde.

– Det är om oro får de politiska konsekvenser som den internationella forskningen har visat, säger Solevid och slänger en blick framåt mot höstens val.

De områden som tidigare väckt oro hos ganska få svarande ligger generellt kvar på liknande nivåer i den senaste undersökningen. Oron för militära konflikter ökar dock från en låg nivå.

Fakta: Samhällsoro

De 15 områden som flest svarande i Som-undersökningen 2017 angett sig vara mycket oroliga över. Procent (andelen 2016 inom parentes):

Förändringar i jordens klimat 61 (49)

Miljöförstöring 61 (47)

Terrorism 60 (48)

Ökad antibiotikaresistens 55 (49)

Ökad främlingsfientlighet 48 (45)

Organiserad brottslighet 48 (33)

Ökat antal flyktingar 37 (37)

Religiösa motsättningar 37 (30)

Politisk extremism 37 (29)

Ökad stress i arbetslivet 35 (34)

Försvagad demokrati 34 (29)

Bostadsbrist 33 (35)

Ökande sociala klyftor 32 (24)

Försämrad välfärd 31 (29)

Situationen i Ryssland 27 (31)

De svarande fick 21 områden att ta ställning till. Enkätfrågorna om oro ställdes till 3 400 slumpmässigt valda personer mellan 16 och 85 år. Adresserna hämtades från folkbokföringen.

Den allmänna svarsfrekvensen i Som-undersökningen var 55 procent, vilket anses vara relativt högt för en så bred studie.

Som står för samhälle, opinion, medier.
Källa: Som-institutet vid Göteborgs universitet