Radar · Nyheter

C vill se bred överenskommelse om asylpolitik

Janerik Henriksson/TT | Centerns partiledare Annie Lööf.

När den tillfälliga asyllagen upphör 2019 är det nödvändigt med en ny överenskommelse över blockgränsen, skriver C-ledaren Annie Lööf på Dagens Nyheters debattsida.

”Den tillfälliga asyllagen har visat sig få svåra konsekvenser bland annat för ensamkommande unga som kommit i kläm mellan den nya lagstiftningen och orimligt långa handläggningstider hos myndigheterna. I stället för att göra ett verkligt omtag, som Centerpartiet har föreslagit, har regeringen valt att lägga fram ett nytt lappverk för att unga som drabbats av den bristfälliga lagstiftningen ska få en ny chans”, skriver Annie Lööf och partiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson.

Efter valet i höst kommer Centern att driva på för att få till stånd en blocköverskridande överenskommelse, för att skapa en förutsägbar och långsiktig migrationspolitik.

Grundbultar i en sådan är, enligt C-ledaren, att värna asylrätten, snabba på asylprocessen, snabbt återvändande för dem som nekas asyl, språkundervisning och samhällsintroduktion från dag ett, samt fokus på integration.