Radar · Nyhet

Allt färre dör av narkotika

Sara Johannessen / TT | För första gången på flera år minskar antalet narkotikarelaterade dödsfall i Sverige, konstaterar Folkhälsomyndigheten.

För första gången på tio år minskar de narkotikarelaterade dödsfallen i Sverige. Det konstaterar Folkhälsomyndigheten som skriver att under år 2016 rapporterades 590 dödsfall till EU:s narkotikabyrå EMCDDA, vilket var en minskning med 11 procent jämfört med året dessförinnan. En övervägande majoritet av dödsfallen var likt tidigare år opioidrelaterade, som heroin, och de flesta av dödsfallen var till följd av oavsiktliga förgiftningar, så kallade överdoser.

Rapporten visar också att antalet sprutbytesprogram ökar. Under 2017 fanns 14 aktiva sprutbytesprogram, att jämföra med nio stycken 2015. En orsak till detta är att det kommunala vetot som genom en lagändring togs bort förra året samtidigt som åldern för deltagande i programmen sänktes från 20 till 18 år. Under 2018 väntas fler landsting starta sprututbytesprogram, däribland Västra Götaland.

Rapporten visar också att användandet av psykoaktiva substanser bland skolungdomar minskar.