Glöd · Debatt

Vad tycker du är viktigast för att få folk att köra mindre bil?

Enligt Trafikanalys körde svenskarna mer bil än någonsin tidigare under förra året. Vad tycker du är det viktigaste att göra för att få folk att köra mindre bil?

Satsa på billigare och i vissa fall mer kollektivtrafik samt bättre och säkrare cykelbanor i städerna. Sedan tycker jag verkligen att det borde satsas mer på höghastighetståg och ett större tågnät framför allt i norra Sverige. Kanske att det mest skulle minska folks flygande men jag tror att det även är många som väljer att ta bil för att det inte finns smidiga tågresor. Tågresor borde även bli betydligt billigare.

<strong>Katinka Richter,</strong> 27 år, student och projektledare, Göteborg

Två saker tror jag är särskilt viktiga. Det första är att se till att det finns riktigt bra alternativ till bilkörande. Att det är ungefär lika lätt att ta sig från jobbet, sen till affären och sen hämta barn med gång/cykel/kollektivtrafik som det är med bilen. Det andra är att se till att alla bilresor faktiskt är nödvändiga bilresor. Det vill säga till och från ställen där det inte finns något alternativ och bilen behövs.

<br><strong>Olle Hilborn</strong>, 32 år, språkrör för MP Karlskrona, Jämjö

Utöka kollektivtrafiken och sänk biljettpriserna. Gör kollektivtrafiken mer bekväm. Höj bensinpriset och satsa på billig etanol och biogas. Fler och bra cykel och gångvägar. Bilfria städer.

<br><strong>Ann Carlsson,</strong> 53 år, socialpedagog, Göteborg
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV