Glöd · Debatt

Köttskatt för klimat och hälsa

Gorm Kallestad/TT | Feministiskt initiativ föreslår en konsumtionsskatt på kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.

DEBATT I år kom Jordbruksverket med den glada nyheten att trenden med en ökande köttkonsumtion bröts 2017. Fram tills dess har den varit ihållande, jämfört med 1990 äter vi 40 procent mer kött i dag. För att den här positiva utvecklingen ska fortsätta behövs politisk vilja och initiativ.

En kost med mer vegetabilier ger många vinster. Animalieproduktion belastar klimatet hårt och i storskalig djurhållning finns sällan utrymme för djurens naturliga beteenden. Livsmedelsverket har lyft nyheten med en diskussion kring att en ökad kunskap om hälsovinsterna med en vegetabilisk kost kan ligga bakom nedgången i köttkonsumtion.

Redan 2015 klassade WHOs cancerforskningsorgan (IARC) processat kött, det vill säga charkuterier som bacon och korv, som cancerframkallande. Att äta 50 gram per dag ökar risken för cancer i tjock- och ändtarm med 18 procent. Obehandlat rött kött har klassats som sannolikt cancerframkallande. Andra studier har visat på samband mellan vegetabilisk kost och en minskning i riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom genom viktnedgång, lägre blodfettsvärden, lägre blodtryck och bättre reglerat blodsocker.

Att under skolåren erbjuda en vegetabilisk kost kan ge hållbara vanor viktiga för både miljö och folkhälsa. En genomtänkt animaliefri kost innehåller alla de näringsämnen barn och unga behöver och är något som Livsmedelsverket ställer sig bakom. En hälsorisk med djurindustrin är att överanvändning av antibiotika ger upphov till resistenta bakterier. Sverige har sedan flera år en restriktiv lagstiftning, men i många länder behandlas djuren rutinmässigt förebyggande.

Feministiskt initiativ har flera förslag som syftar till att öka det vegetabiliska inslaget i vår kost och minska konsumtionen av kött, mejeriprodukter och andra animalier. Vi kommer verka för större miljöhänsyn vid offentlig upphandling, bland annat genom ökad andel vegetabilier i offentlig bespisning. I EU kommer vi driva på för en minskad produktion och konsumtion av animalier till förmån för en ökning av vegetabilier. Vi vill i förskolor, grundskolor och gymnasier införa helt vegetabiliska dagar och göra en vegetabilisk kost till norm genom att erbjuda minst ett fullvärdigt, vegetabiliskt måltidsalternativ varje dag.

I vår budget föreslår vi en skatteväxling med sänkta priserna på vegetabilier kombinerat med konsumtionsskatt på kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Skatten är utformad med ett pris per kilo som korresponderar till respektive varas koldioxidutsläpp. År 2027 beräknas den ge en intäkt på drygt 7,5 miljarder kronor och minska Sveriges klimatpåverkan med minst 600 miljoner ton per år, vilket motsvarar cirka 10 procent av utsläppen från animalieproduktionen. Minskade kostnader för ohälsa och miljöförstöring förväntas bli betydande. Att skatten sätts per kilo jämnar ut skillnaden mellan inhemskt producerat och ofta billigare importerat kött, på så sätt främjas närproducerat i konsumtionen. En infasningsperiod på tio år bedöms som rimlig.

Vi anser att insatser som syftar till att minska konsumtion av animalier och öka konsumtion av vegetabilier är vad som ger bäst effekt för att reducera utsläpp och att färre personer ska drabbas av kostrelaterade sjukdomar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV