Radar · Nyheter

Hundratals barnsoldater befriade i Sydsudan

Sam Mednick/TT | Ett sydsudanesiskt barn som varit soldat vid en befrielseceremoni i februari, där han och andra barn lagt ner de vapen de tvingats bära.

Över 200 barnsoldater som varit rekryterade av väpnade grupper har befriats i det krigsdrabbade Sydsudan, uppger FNs barnfond Unicef.

De befriade barnen, 112 pojkar och 95 flickor, har nu tagits omhand av FN-organet och kommer att erbjudas hjälp att få en trygg framtid.

Frigivningen skedde i delstaten Western Equatoria och kom efter ett tidigare frigivande i mars där 300 barnsoldater befriades från sina tjänster. Båda dessa ingår i en serie där sammanlagt ett tusen barnsoldater ska avväpnas med stöd av Unicef.

– Inget barn ska någonsin behöva ta upp ett vapen och strida, säger Mahimbo Mdoe, som är Unicefs representant i Sydsudan.

– För varje barn som befrias inleds ett nytt liv. Unicef är stolta över att kunna hjälpa dessa barn att återvända till sina familjer och börja bygga upp en bra framtid, säger han.

Demobiliseringarna sker under en ceremoni där de tidigare barnsoldaterna avväpnas och får civila kläder. De över 200 barn som frigavs vid den senaste ceremonin hade tidigare stridit för två olika väpnade grupper och enligt Mahimbo Mdoe har det förts intensiva förhandlingar med grupperna. Han påminner dock om att själva frigivningen innebär att ett nytt arbete nu påbörjas.

– Processen med återanpassning är känslig och nu måste vi se till att barnen får allt stöd de behöver för att kunna få ett bra liv.

Unicef uppger att barnen erbjuds medicinsk vård och psykologiskt stöd.

Organisationen Child soldiers International, som kämpar mot fenomenet med barnsoldater, har i en färsk rapport beskrivit hur fruktansvärd situationen är för de barn som rekryteras av väpnade grupper. Rapporten bygger på intervjuer med före detta barnsoldater och visar hur barnen tvingas begå mord, spionera på anhöriga och grannar, förvägras skolgång och sjukvård och i vissa fall till och med tvingas till kannibalism.

Flickor är ofta särskilt utsatta och enligt Child soldiers International utsätts en majoritet av barnsoldaterna som är flickor för sexuella övergrepp och våldtäkter. Tvångsäktenskap är dessutom vanliga. För många av dessa flickor förblir situationen mycket svår även efter att de befriats, eftersom de förskjuts av sina anhöriga och blir betraktade som prostituerade i sina lokalsamhällen.

Mahimbo Mdoe understryker att även barnsoldaternas familjer behöver stöd för att återanpassningen ska lyckas.

De barn som nu har frigetts kommer att erbjudas både vanlig skolutbildning och yrkesutbildning och deras familjer kommer att få matransoner.

Sydsudans regering uppger att de är bekämpar fenomenet med barnsoldater. Trots detta hävdar organisationer att det fortfarande finns närmare 19 000 barn bland landets väpnade grupper.

Unicef kräver att alla parter som är aktiva i den konflikt som pågår i Sydsudan upphör med rekryteringen av barn och friger alla barnsoldater. Så länge som konflikten fortsätter i världens yngsta nation finns det dock en risk för att fler barn kommer att utnyttjas som soldater.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV