Radar · Nyheter

EU föreslår skydd för visselblåsare

EU föreslår ett stärkt lagskydd för visselblåsare som slår larm om oegentligheter på sina arbetsplatser. Lagen ska stärka skyddet för visselblåsare från repressalier från arbetsgivare i form av mobbning eller uppsägning. En EU-initierad lag kan i praktiken även bättre skydda visselblåsare inom Sveriges privata sektor.

Transparency International kallar EU-kommissionens lagförslag för ”ett modigt steg i rätt riktning” i en tid då utsikterna för misshagliga röster – såväl inom statliga myndigheter som medier – har bekämpats och till och med tystats runtom i unionens medlemsstater.

Förra hösten mördades den maltesiska journalisten Daphne Caruana Galizia av en bilbomb i ett dåd vars motiv tros ha bottnat i hennes rapportering om penningtvätt och korruption som sträcker sig långt upp i landets maktelit.

– Undersökande journalistik är demokratins vakthund och beskyddaren av grundläggande rättigheter. Visselblåsare kan vara nödvändiga källor för dessa journalister, säger Vera Jourova, unionens kommissionär för rättsliga frågor och en av lagförslagets arkitekter, vid en presskonferens.

Även Max Andersson, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, är nöjd med förslaget efter att ha drivit på för ett starkt visselblåsarskydd i flera år:

– Det är viktigt med ett starkt visselblåsarskydd för att motverka korruption. De problem vi ser i vissa medlemsländer i dag visar på behovet av ett skydd för visselblåsare och demokratin i sig, säger han till Syre.

Förslaget om ett visselblåsarskydd kan bli verklighet redan före nästa EU-val 2019 och kan i praktiken förbättra möjligheterna för anställda inom Sveriges privata sektor att påtala oegentligheter.

– Vi behöver ge visselblåsare ett skydd mot repressalier från arbetsgivare. Och förslaget kan dessutom leda till ett starkare förtroende för demokratin i stort, säger Andersson.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV