Radar · Nyheter

Bättre tajmning i naturen

Växter blommar och flyttfåglar anländer tidigare på året på grund av det varmare klimatet. Nu visar det sig att växter och djur som är bereonde av varandra också blir allt mer tajmade.

Förändringstakten i naturen är hög till följd av temperaturökningen. Det skulle kunna leda till att växter och djur hamnar i otakt. Ett exempel är om en växt blommar innan den insekt som behövs för att den ska pollineras är flygfärdig och därmed sprids sämre.

Men en studie från Stockholms universitet visar inga tecken på att växter och djur skulle kommit i mer otakt under de senaste 35 åren då klimatförändringarna tagit fart. Resultaten tyder istället på att växter och djur anpassar sig allt snabbare till varandra.

Studien bygger på 27 olika studier från fyra kontinenter mellan 1951 och 2013 av hur arter samspelar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV