Radar · Nyheter

”Regler för sjukersättning bör förändras”

Jessica Gow/TT | Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, anser Riksrevisionen.

Reglerna för sjuk- och aktivitetsersättning bör förändras, så att fler kan få ersättning. Det konstaterar Riksrevisionen i sin senaste rapport. Enligt riksrevisor Stefan Lundgren är dagens regler alltför strikta, med tanke på de negativa konsekvenser ett nekande visat sig ha på individens hälsa och ekonomi, skriver myndigheten på sin hemsida.

”Regeringen har tagit initiativ till en översyn av reglerna och Försäkringskassan kom förra året med ett förslag på hur det skulle kunna göras så att fler kan få ersättning. Våra resultat tyder på att det är rätt väg att gå”, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Förutom lättnader i regelverket efterfrågar Riksrevisionen en bestämmelse om en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen inom vilken rätten till sjuk- och aktivitetsersättning ska vara prövad.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV