Glöd · Debatt

Varför så svårt att tala om matens klimatpåverkan?

Hasse Holmberg/TT | Anna Richert på WWF uppmanar alla läsare att själva fundera på hur de skulle vilja ta itu med matens klimatpåverkan.

Replik på ”WWF vilseleder tillverkare och konsumenter” i Syre #255:

DEBATT. Tack Göran Rudbäck för dina synpunkter på One planet plate och Matkalkylatorn. Vi har valt att basera våra klimatkriterier på de data som i dag finns tillgängliga för livsmedelsprodukter. I dagsläget är livscykelanalyser (LCA) det verktyg som genererat mest data enligt en vedertagen metod i forskarvärlden, det är därför vi utgått från dem.

Vi är överens med dig om att betesbaserat nöt- och lammkött är positivt, vi ser det framför allt ur ett perspektiv där den biologiska mångfalden ökar i betesmarkerna och att ökad mängd vall i växtföljder bygger upp mullhalt och minskar användningen av bekämpningsmedel.

Vi ser också att kött är proteintätt, men det finns vegetariska livsmedel som når upp till liknande nivåer och just i Sverige ligger vi högre i konsumtion av protein än vad vi behöver, undantaget de äldre i befolkningen. Så vi delar inte din bild av att det krävs ökade transporter för att tillgodose människors proteinbehov med vegetarisk kost. Här ser vi dessutom att det finns marknadsandelar att ta för Sveriges bönder vad gäller produktion av baljväxter och grönsaker i vår kost.

När det gäller metanets roll så är det under diskussion, och om metoder för att beräkna dess klimatpåverkan justeras så kommer vi att följa detta och justera i vårt material. Vi har efterfrågat, på nationell nivå, en kvalitetssäkrad databas för matens klimatpåverkan som kan användas av alla. Just nu finns det information om matens klimatpåverkan på olika håll av forskare. Vi skulle vilja se det samlat och tillgängliggjort vilket vi påtalat för beslutsfattare. Då skulle det bli lättare att föra diskussionen vidare.

Ur vårt perspektiv är det viktigt att se att matens klimatpåverkan måste ställas bredvid alla andra områden där planetens gränser hotas. Det tydligaste exemplet är målkonflikten med biologisk mångfald. Därför har vi, trots att det är ett utmanande område, satt ett kriterium för den biologiska mångfalden i One planet plate. Detta kriterium är lika viktigt som klimatkriteriet i konceptet. Vi har dock fått mest uppmärksamhet för klimatkriteriet och det ser vi som intressant och lite oroväckande.

One planet plate är ett inlägg i debatten, och vi vill svara till alla som ifrågasätter klimatdelen i konceptet: Om vi är överens om att antropogen klimatpåverkan finns, att den måste minska och att alla delar i samhället måste göra sitt – varför är det så svårt att tala om matens klimatpåverkan? Hur skulle ni som läser detta vilja ta itu med denna fråga? Hur ser din planetsäkrade måltid eller veckomatsedel ut?