Radar · Nyheter

Uppvärmningen bromsar Golfströmmen

Lars Pehrson/TT | Russellglaciären på Grönland är en av de smältande glaciärer som bidrar till att Golfströmmen försvagas.

Den globala uppvärmningen får konsekvenser för Golfströmmen. Enligt två nyligen publicerade studier har strömmen försvagats kraftigt, vilket kan komma att påverka temperaturerna i framför allt norra Europa.

Studierna, som publicerades i tidskriften Nature, visar att Golfströmmen försvagats med 15 procent sedan 1950, och att det kan vara den svagaste strömstyrkan på 1 600 år. Michael Tjernström, professor i gränsskiktsmeterologi vid Stockholms universitet, tycker att resultaten är väntade.

– Våra klimatmodeller har sagt oss i tio, tjugo år att värmer vi klimatet så kommer Golfströmmen att försvagas.

Två saker driver Golfströmmen, atmosfären och djupvattenbildningen i norra Nordatlanten. Ett varmare klimat påverkar den senare faktorn. Vatten kan bli tungt på två sätt, genom att temperaturen sänks och genom att salthalten ökar. Hypotesen är att om man ökar färskvattentillförseln till haven minskar salthalten, vilket i sin tur minskar möjligheten för djupvatten att bildas. När vatten från smältande glaciärer från inlandsisar späder ut havet är det just detta som sker.

Forskarna använder sig av olika modeller för att försöka förutsäga hur strömmen kommer att förändras till följd av detta.

– Tittar man på olika modeller får man väldigt olika resultat, men alla modellerna är ense om att volymkapaciteten av Golfströmmen kommer att stanna av eller minska med någonstans upp till 30 procent i slutet på det här seklet.

Vad skulle det innebära? – Om inte temperaturen på havsvattnet som transporteras ökar motsvarande mycket så kommer det att leda till en relativ avkylning. Det kommer fortfarande vara en absolut uppvärmning, men den blir mindre uppvärmning i norra Europa än det blir norra USA eller östra Eurasien.

Vad måste då göras för att vända utvecklingen? Det beror helt och hållet på vilken förändring man är beredd att acceptera, säger Michael Tjernström.

– Om man håller fast vid Parisöverenskommelsen, att vi ska förhindra att den globala temperaturen vid slutet av seklet har stigit mer än två grader, då är det inte panik, men det är bråttom. Då måste man börja ta tag i de här problemen nu på en gång och snabbt minska utsläppen utav växthusgaser.

Han menar att energiproduktion med exempelvis kolkraft är det allra största problemet globalt.

– Där ligger ju Sverige bra till. Men även transporter är ett stort problem, och där har även Sverige mycket kvar att göra.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV