Radar · Nyheter

Delegation ska ge cirkulär ekonomi

Regeringen tillsätter en delegation för cirkulär ekonomi. Ambitionen är att stimulera samverkan mellan stat, regioner, näringsliv, forskning och civilsamhälle.

En cirkulär ekonomi bygger på ett kretslopp snarare än resursförbrukning. Enligt Naturvårdsverket är ett typiskt inslag i en cirkulär ekonomi att man äger och använder produkter gemensamt för att utnyttja dem i högre grad, som exempelvis i bilpooler. Att produkters livslängd förlängs genom reparationer är ett annat kännetecken på en cirkulär ekonomi.

Utredaren Ola Alterå föreslog i fjol att en delegation för cirkulär ekonomi ska tillsättas. I förra veckan beslutade regeringen att skrida till verket.

– Jag tror verkligen att det är bra att få ihop arbetet med cirkulär ekonomi i Sverige. Jag hoppas att personerna som tillsätts i delegationen får i uppdrag att knyta ihop alla initiativ som redan pågår och hitta regelförändringar som tar bort hinder för en mer cirkulär ekonomi. Så att det inte bara blir ytterligare ett nytt innovationsprogram, säger han till Aktuell hållbarhet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV