Radar · Nyheter

Mystisk radioaktivitet fortfarande ett mysterium

TT | I höstas uppmättes det radioaktiva ämnet rutenium-106 på flera håll i Europa men fortfarande har experter inte kunnat fastställa källan.

I höstas uppmättes det radioaktiva ämnet rutenium-106 på flera håll i Europa. Fortfarande har experter från flera länder inte lyckats fastställa källan.

Ämnet uppmättes i september och oktober i bland annat Sverige och teorier kastades fram om att en olycka vid den ryska atomanläggningen i Mayak vid Uralbergen var orsaken. Men Moskva har konsekvent förnekat detta och har tillsatt en utredningskommission där även experter från Sverige, Frankrike, Tyskland, Storbritannien, Finland och Norge deltar.

Rutenium-106 uppstår när atomer klyvs i en reaktor och används också i vissa medicinska behandlingar. Isotopen förekommer inte naturligt.

Den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten skriver nu att kommissionen för andra gången träffades den 11 april. Och fortfarande har utredningen inte kunnat fastställa källan för utsläppet: ”Kommissionen konstaterade bland annat att tillgänglig data inte ger tillräcklig information för att verifiera att Ru-106-utsläppet har sitt ursprung från någon av de verksamheter som antagits kunna orsaka händelsen”, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Nu har kommissionen gjort det möjligt fortsätta ”för medlemmarna i kommissionen att själva fortsätta att analysera informationen”, skriver myndigheten.

Fakta: Händelsen

Det radioaktiva ämnet rutenium-106 (Ru-106) uppmättes i flera europeiska länder hösten 2017. Nivåerna var låga i Sverige och innebar ingen fara för människor eller miljö.

Strålsäkerhetsmyndigheten rapporterade mätresultaten till Internationella atomenergiorganet (IAEA). IAEA uppmanade alla medlemsländer att rapportera om det inträffat en händelse med utsläpp av Ru-106, men inget land har lämnat en sådan rapport. Frankrike och Tyskland anser att utsläppet troligtvis kommer från ett område söder om Uralbergen.

Ryska forskare har i stället fört fram teorin att radioaktiviteten kommer från satellitdelar som tagit sig igenom atmosfären, något som i Frankrike avfärdats som ”mycket osannolik”.

Den kommission som tillsatts syftar till att identifiera ursprunget till utsläppet och dess eventuella hälsoeffekter på människor.