Radar · Nyheter

Fortsatt kritiskt läge för Östersjöns tumlare

Phil Sandlin/AP/TT | På bilden en tumlare utanför Florida.

Läget för östersjötumlaren, en av de minsta tandvalarna, är fortsatt kritiskt. I nuläget finns bara runt 500 individer kvar, och det krävs minskning av miljögifter, ändrade fiskemetoder och mer hänsyn från fartygstrafiken för att rädda den, rapporterar P4 Kristianstad.

Även undervattensbuller utgör ett hot då det stör den skygga valens hörsel som den använder för att navigera och hitta föda.

– Med Östersjötumlaren är det inte bra alls. Den är akut hotad, vilket betyder att det är stor risk att den kommer att dö ut om vi inte ändrar situationen, säger Julia Carlström, forskare på Naturhistoriska riksmuseet, till radion.

År 2016 inrättade regeringen fyra nya marina Natura 2000-områden, med en total en areal på drygt 1,1 miljoner hektar, för att skydda den delfinliknande valen. Områdena är Hoburgs bank och Midsjöbankarna som tillhör Kalmar län och Gotlands län samt nordvästra Skånes havsområde, havet kring Ven och Sydvästskånes utsjövatten.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV