Radar · Nyheter

Nedbränd kåta ses som kolonialt övergrepp

I onsdags brände kronofogden med hjälp av polis ned Anita Gimvalls kåta i Storuman efter en långdragen tvist. Länsstyrelen i Västerbotten anser att kåtan är ett olovligt nybygge, men enligt Anita Gimvall har det i 120 år funnits en kåta på platsen som använts vid fiske, rapporterar Sameradion.

Hon menar att urfolks rätt till jakt– och fiske på traditionella marker åsidosätts genom nedbränningen.

Myndigheternas agerande väcker kritik från flera håll, bland annat under hashtagen #kolonialtövergrepp.

Oppositionsledaren i sametinget, Jakt– och fiskesamernas Håkan Jonsson, var på plats vid nedbränningen tillsammans med ett 20-tal demonstranter. Han hör till dem som ser nedbränningen som en attack mot icke renägande samer.

– Det är ett övergrepp mot det samiska folket som inte har renar, säger Håkan Jonsson Anita Gimvalls konflikt med staten har pågått sedan år 2010.

Efter att länsstyrelsen fått in en anonym anmälan inspekterade man kåtan och klassade den som ett olovligt nybygge i ett naturreservat med strandskydd. Anita Gimvall ålades att riva kåtan och återställa platsen till ursprungligt skick.