Radar · Nyheter

Givarkonferens för Jemen gav resultat

Hani Mohammed/TT | Nära 18 miljoner jemeniter lider brist på mat, enligt FNs kontor för samordning av humanitär hjälp.

Världssamfundet har vid en givarkonferens utlovat två miljarder dollar i nödhjälp för att möta den svåra humanitära krisen i Jemen.

Konferensen i Genéve, som arrangerades i samarbete mellan Sverige, Schweiz och FN, syftade till att stärka hjälpen till Jemens befolkning som har drabbats av ett krig som många menar är ”bortglömt”.

– Denna givarkonferens är en stor framgång för den internationella solidariteten gentemot Jemens folk. Situationen i Jemen är i dag katastrofal. Men med internationellt stöd både kan och måste vi förhindra att landet blir en långsiktig tragedi, sade FNs generalsekreterare Antonio Guterres.

Ett 40-tal länder och organisationer utlovade vid konferensen drygt 2 miljarder dollar, motsvarande runt 17 miljarder kronor, som ska gå till humanitära hjälpinsatser för närmare 13 miljoner människor i Jemen. FN hade begärt knappa 3 miljarder dollar.

Konflikten i Jemen går snart in på sitt fjärde år och den har lett till att den humanitära krisen i landet nu är en av de värsta i världen. FNs kontor för samordning av humanitär hjälp, OCHA, uppger att 75 procent av befolkningen i landet nu är i behov av humanitär hjälp. Det motsvarar drygt 22 miljoner människor.

Båda sidor i konflikten, den saudiledda militära koalitionen och huthirebellerna, bär ansvar för den humanitära krisen. Men en blockad som utlysts av Saudiarabien uppges kraftigt ha förvärrat bristen på mat, läkemedel och andra basvaror i landet.

Närmare 18 miljoner jemeniter har brist på mat, däribland över 8 miljoner som står på gränsen till svält. Samtidigt har bristen på rent vatten lett till ett mycket omfattande utbrott av kolera.

Antonio Guterres påpekade att ökade resurser är nödvändiga för att rädda människors liv, men han riktade också en uppmaning till de stridande parterna.

– Vi måste få obegränsat tillträde till alla delar av Jemen och alla parter i konflikten måste respektera internationella humanitära lagar och ge skydd till civila, sade FNs generalsekreterare.

Arbetet med att förmå de stridande parterna i landet att sätta sig vid förhandlingsbordet har fortsatt, men trots det har fler attacker som drabbar civila jemeniter genomförts.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV