Radar · Nyheter

Bitter strid om CBD-olja

Ted S.

Förbudet mot försäljning av CBD-produkter skapar protester bland användare och många som vittnat om hälsofördelar oroas över konsekvenserna. Än så länge är det lagligt att köpa hampa och tillverka egna hälsopreparat, men myndigheter försöker att sätta stopp även för det.

I samband med två parallella beslag av produktlagren för två av landets största CBD-företag i oktober förra året gick Läkemedelsverket ut med en varning till dessa företag. Produkterna som innehåller CBD såldes med påståenden om medicinska egenskaper, vilket enligt läkemedelslagen därmed kräver tillstånd från Läkemedelsverket.

I enlighet med myndighetens uppmaning omformulerade företagen produktinformationen och tog bort alla påståenden om såväl CBD-innehåll som potentiella medicinska effekter. Men förra veckan meddelade Läkemedelsverket sitt beslut att förbjuda fortsatt försäljning med omedelbar verkan och straffavgifter på upp till 700 000 kronor för eventuella överträdelser.

Läkemedelsverket grundar beslutet på att produkterna innehåller den farmakologiska substansen CBD och att dessa trots försäljarnas omformuleringar ”används medicinskt”. I beslutet refereras även till användningsområden för GW Pharmaceuticals CBD-baserade läkemedel Epidiolex.

Vittnesmålen om positiva effekter av CBD-preparat är många och förbudet har lett till vad som närmast går att likna vid ett konsumentuppror.

Samma dag som beslutet offentliggjordes svämmade Läkemedelsverkets kommunikationskanaler över av kommentarer och meddelanden från besvikna, upprörda och oroade CBD-användare.

Människor som upplever att de haft hälsomässig hjälp av dessa produkter oroas över att preparaten genom förbudet görs omöjliga att få tag i på laglig väg. En av dem är Lena Nordö.

Tidigare åt hon ett antal syntetiska mediciner och upp till 200 morfintabletter i veckan mot smärtor av Ehlers-Danlos syndrom. Sedan hon började använda CBD-olja har hon gjort sig fri från de flesta av medicinerna och tagit sig ur det konstanta sängläge hon tidigare varit förpassad till.

– Myndigheterna måste sluta omyndigförklara folk och låta människor själva bestämma över sina kroppar. Alla år som jag har legat som ett kolli, varför ska jag ha det så igen när det finns ett alternativ? säger hon.

Lena Nordö är en i raden av användare som uttryckt att de inte ser någon annan utväg än att lämna landet om CBD-produkter görs omöjliga att få tag i.

– Vi har redan pratat i familjen om att jag flyttar härifrån om jag blir tvungen, säger hon.

Förbudet mot försäljning försvårar för konsumenterna. Men än så länge är det både möjligt och helt legalt att köpa svenskodlad industrihampa och tillverka CBD-oljor för eget bruk.

Även den möjligheten riskerar dock att undanröjas om svenska myndigheter skulle lyckas med sina försök att narkotikaklassa den typen av beredningar. Läkemedelsverket och Åklagarmyndigheten för löpande diskussioner via sammankomster och annan kommunikation såsom mejlkorrespondens om angreppsmetoder för att få bort CBD-produkter från marknaden.

Åklagarmyndigheten har med hjälp av befintliga beslag av CBD-produkter vid ett flertal tillfällen de senaste åren försökt driva mål till Högsta domstolen för att få till en praxis om narkotikaklassning. Mängder av CBD-preparat som skickas utomlands ifrån fastnar i tullen för att sedan i vissa fall utgöra föremål för åklagare att driva narkotikamål mot. Med hjälp av bland annat uttalanden från Läkemedelsverket har åklagare i olika delar av landet gjort åtskilliga försök att driva mål till högre instans.

Ett exempel på formulering som återfinns i Läkemedelsverkets utlåtanden är att ”CBD-olja är en beredning som innehåller THC och är därför att anse som narkotika, oavsett om oljan har utvunnits ur industrihampa eller cannabis”.

Försöken till narkotikaklassning avvisas dock återkommande av domare som hänvisar till narkotikastrafflagen och EU-regler.

I avslagen lyfts genomgående det faktum att industrihampa, som CBD-preparat nästan uteslutande tillverkas av, är en laglig jordbruksprodukt och att en beredning som inte innehåller högre halter THC än den ursprungliga hampan därför inte kan klassas som narkotika. THC-halten i produkter från industrihampa är dessutom så låg att det i princip är omöjligt att få rus av.

Med narkotika menas enligt narkotikastrafflagen ”läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter” – en definition som per automatik inte går att tillskriva CBD-produkter.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV