Radar · Nyheter

Bättre koll på hur träd tar upp koldioxid

Tallars årsringar kan ge säkrare klimatprognoser. Det hoppas forskare vid Umeå unversitet som utvecklat en förfinad metod för att bedöma hur mycket koldioxid ett träd har tagit upp och hur mycket det kan ta upp i framtiden.

Den nya metoden innebär att man kan utläsa betydligt mer information än tidigare ur trädens årsringar. Den har utvecklats genom att man har studerat tallar men har också visat sig möjlig att använda på andra träd.

Träds förmåga att ta upp koldioxid i luften kan ha stor betydelse för att begränsa klimateffekterna av koldioxidutsläpp. Nu hoppas forskarna att den nya metoden ska bidra till en klarare bild av trädens koldioxidupptag och därmed också bättre beslutsunderlag.

– Detta kan i förlängningen få betydelse för såväl miljöpolitik som skogsbruk, genom att ge bättre underlag om hur mycket koldioxid träden tar upp och hur de växer i en förändrad miljö, säger Jürgen Schleucher, professor vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik, i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV