Radar · Nyheter

Politiker tar strid för sandstranden

Johan Nilsson/TT | Kommunalrådet Kent Mårtensson (S) vid Ystad Saltsjöbad.

Om ingenting görs kommer Sverige att krympa. Och det vi riskerar att till stora delar förlora är en naturtyp som ligger många varmt om hjärtat – sandstranden. Nu formerar sig skånska politiker till strid i en fråga som de tycker glöms bort i huvudstaden.

– Vi ska försvara vår kustlinje, åtminstone där den är bebodd och där det inte är fullständigt ekonomiskt orimligt, säger Vellingemoderaten Lars-Ingvar Ljungman.

Kommunpolitiker från Skånes alla hörn har samlats i Malmö för att lyssna på erfarenheter från andra länder med hotade kustlinjer: Danmark, Nederländerna och Storbritannien. I dessa länder står frågan om översvämningar och stranderosion högre upp på dagordningen än i Sverige, men riskerna är överhängande även här.

Professor Hans Hanson från Lunds tekniska högskola tecknar en deprimerande bild av framtiden: Om havsvattennivån stiger en meter fram till år 2100 kommer kusten att dra sig tillbaka 100 meter.

– Vi kan så klart inte acceptera att alla våra kuster dras tillbaka 100 meter, säger han.

Längs den skånska kusten är problemen med krympande stränder redan påtagliga, kanske allra mest i Ystad, där S-kommunalrådet Kent Mårtensson har slitit med frågan i flera decennier. Kommunen har byggt pirar och lagt ut armerade nät på stränderna. Sedan 2011 har kommunen också strandfodrat, det vill säga matat stränderna med sand som hämtats i en sandbank ute i havet. Detta har enligt Ystadspolitikern varit den mest framgångsrika åtgärden hittills.

Kent Mårtensson ser mötet i Malmö som början på något nytt. Nu är många kommuner eniga om att ta strid för att staten ska engagera sig på ett mer samlat och strukturerat sätt. Hittills har de drabbade kommunerna fått driva frågan själva.

– Vi behöver en statlig inblandning i detta, säger han.

Caroline Fredriksson, doktorand på Lunds tekniska högskola, bekräftar bilden av ett bristande engagemang från den svenska staten.

–Det är ingen som har bevakat det här intresset. Det är ingen som har tagit den bollen, säger hon.

LTH-forskarna är övertygade om att sandfodring är den enda vägen för att rädda stränderna.

– Vi behöver skaffa oss en vision av hur vi vill att stränderna ska se ut i framtiden. Vill vi ha sand, så får vi lägga dit sand, säger Caroline Fredriksson.

Fakta: Erosionsfaran

På grund av klimatförändringar väntas havsnivån stiga upp till en meter fram till år 2100.

I norra Sverige uppvägs detta av landhöjning, men i sydligaste Sverige har landhöjningen avstannat och är nu nära noll. Havsnivåhöjningen får därför störst effekt här.

Erosion är nednötning och transport av jord och berg som orsakas av vind, vatten och vågor.

Stränder med finsand och mellansand är mest erosionskänslig.
Källor: Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geologiska institut (SGI)

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV