Radar · Nyheter

Centerkvinnor vill stödja sexköpslag

Peter De Jong/AP/TT | Amsterdams så kallade "red light district" där flera lagliga bordeller finns.

Centerpartiets kvinnoförbund vill att det egna partiet röstar för regeringens förslag om att personer som köpt sex utomlands ska kunna straffas i Sverige.

Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl, som också sitter i partistyrelsen, säger till Sveriges Radio att det borde vara kriminellt att köpa sex utomlands, dessutom borde straffen skärpas.

– Det här är ju ett fruktansvärt brott, och i grund och botten så är det här också universella värderingar, säger Sofia Jarl till SR.

Jarl säger att hon under en tid fört samtal med Centerpartiet i riksdagen om att få partiet att stödja lagförslaget.

– Jag hoppas att Centerpartiet stödjer förslaget, vi för ju samtal om det så klart.

Vänsterpartiet ställer sig bakom regeringen men stöd behövs från ännu ett parti. Kristdemokraterna har öppnat för att rösta ja, medan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet är emot, enligt SR.

Det är inte bara i riksdagen som regeringen stött på motstånd. Lagrådet har sagt att lagen kan luckra upp möjligheterna för Sverige att avgöra vad som är straffbart i Sverige. Det kan öppna för att andra länder kan börja straffa gärningar i Sverige, som inte är straffbara här.

Regeringen har också avråtts från att införa lagen av både sin egen utredning och flera remissinstanser.

Fakta: Förslaget

Regeringen föreslog i lagrådsremissen:
att kravet på dubbel straffbarhet för att svensk domstol ska kunna döma för brottet köp av sexuell tjänst som begåtts utomlands tas bort,

att straffskalan för brottet köp av sexuell handling av barn skärps dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år, och att brottsbeteckningen för köp av sexuell handling av barn ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling för att bättre återspegla brottets allvar.

att reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018.
Källa: Justitiedepartementet