Radar · Nyheter

Konflikter ökar antalet hungrande

På grund av krig och konflikter har antalet hungriga människor ökat dramatiskt i världen den senaste tiden. Det är ett stort bakslag efter årtionden av förbättrad matsäkerhet, enligt en ny rapport från FN-organet FAO och Världslivsmedelsprogrammet WFP.

– Det har varit ett mycket svårt år, säger rapportens huvudförfattare Luca Russo vid FAO.

Nästan 130 miljoner människor i 51 länder saknar säker tillgång till mat, en ökning med elva procent jämfört med året innan, enligt rapporten.

Enligt rapporten beror ökningen främst på nya och intensifierade konflikter i länder som Burma, Jemen och Nigeria. Luca Russo är också mycket oroad över situationen i Kongo-Kinshasa och Sydsudan.

Han talar om vikten att samordna katastrofbistånd med utvecklingshjälp och konfliktlösning för att bidra till fred.

Ett exempel är när FN i Sydsudan nyligen sammanförde nomadiserande grupper som lever av boskap med småbrukare, två grupper som legat i fejd med varandra. De båda parterna diskuterade sig fram till en lösning och slöt ett avtal som förhoppningsvis kan förhindra framtida konflikter dem emellan.

Han uppmanar också det internationella samfundet att agera i tid på dessa och andra kriser – Även om situationen i vissa av dessa länder inte syns i medierna så existerar de, och de kommer troligen att förvärras. Vi bör inte vänta på att det blir svält innan vi ingriper, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV