Radar · Nyheter

Jämställdhet gör män lyckligare

Nordiska män upplever sig lyckligare än män i övriga Europa. Detta enligt en ny studie från Mittuniversitetet.

Resultaten tyder på att högre grad av jämställdhet i hushållet kan vara en orsak, enligt Mikael Nordenmark, professor i sociologi, som ligger bakom studien.

För nordiska män hade familjelivet en större och arbetslivet en mindre betydelse för den upplevda lyckan, jämfört med män i Mellan– och Sydeuropa.

Mikael Nordenmark pekar på tidigare forskning som visar att det är fördelaktigt för människor att vara engagerade i olika områden i livet, som familje– och arbetsliv.

– Det genererar ekonomiska och sociala resurser, samt att man kan söka tröst och tillfredsställelse i en domän när det blir motgångar i en annan, säger han till Aktuell hållbarhet.

Radar · Inrikes

Vanligare att kvinnor studerar hela livet

 Studier blir allt vanligare bland dem som har fyllt 47 och ännu inte har fyllt 60.

Allt fler som fyllt 47 väljer att studera och kvinnor dominerar stort bland dem som väljer att utbilda sig i övre medelåldern, visar en undersökning från CSN.

Det blir allt vanligare att studera längre fram i livet, och många gör det för att få ett yrke som de vill ha, skriver CSN i ett pressmeddelande.

På tio år har antalet studerande i åldern 47-60 år ökat med hela 64 procent, visar en undersökning från den statliga myndigheten. Samhällsutvecklingen och höjd åldersgräns för att få studiemedel ser CSN som bidragande orsaker. Och kvinnor dominerar stort bland dem som väljer att utbilda sig i övre medelåldern.

Under andra halvåret 2022 studerade till exempel nästan 10 000 kvinnor i åldersgruppen med studiemedel, jämfört med 3 400 män.

Alla som tar studiemedel i åldersgruppen 47–60 år har ökat med 130 procent.

Fler kan söka studiemedel

Man kan sedan 2022 få studiemedel till och med det år man fyller 60. Men andelen äldre är fortfarande låg jämfört med yngre.

– Det finns flera orsaker till detta. Enligt regelverket ska ett studielån vara återbetalt det år man fyller 64, och då blir tiden att betala tillbaka kortare ju äldre man blir. Dessutom begränsas antalet veckor som man kan låna pengar med stigande ålder. Några har säkert också studerat tidigare i livet och kanske redan har en studieskuld som de inte vill öka på, säger Sofia Lennerth, analytiker på CSN.

I CSN:s undersökning uppger majoriteten att de studerar för att det krävs en utbildning för det som de vill arbeta med. Många svarar också att de studerar för att byta yrke.

Vanligaste utbildningarna bland de i åldern 57–60 är fristående kurser, pedagogikutbildningar eller utbildningar inom hälso- och sjukvård.