Glöd · Ledare

En tävling i moralpanik räddar inga barn

Man får inte gifta sig med barn, det vet ju alla. Om någon ändå gör det ska den inte ha en vänlig informationsbroschyr utan låsas in på vatten och bröd. Ungefär så har kritiken låtit mot en broschyr som Socialstyrelsen och Migrationsverket gav ut i slutet på mars.

Den har kallats otydlig, Jan Björklund har tagit sig för pannan i SVT och talat om en oacceptabel flathet. Och var är ordet fängelse? twittrar Tobias Billström, moderat före detta migrationsminister.

Broschyren riktar sig till personer som är gifta med någon under 18 år. Den förklarar sakligt vilka lagar och regler som gäller. Till exempel att man inte får gifta sig med någon under 18 år eller ha sex med någon under 15, ens om man redan har barn tillsammans, och varför det är så. Att sex är frivilligt även inom äktenskapet. Att ett äktenskap med någon under 15 år inte är giltigt även om man redan är gift när man kommer till Sverige. Att man inte kan föra talan för den man är gift med – om ingen vårdnadshavare finns i Sverige kommer hen att få en god man. Och att skilja sig är en laglig rättighet, även om partnern inte vill.

Det är hur tydligt som helst för den som kan svenska. Däremot kunde broschyren ha varit mer lättläst och framför allt skulle den behöva finnas på fler språk. Men jag tror inte att kritiken handlar om tydlighet, hur många gånger ordet än upprepas. Jag tror att det är den sakliga tonen som provocerar. Frånvaron av indignation, hot och saftiga moralkakor.

Bland de första som twittrade om foldern var journalisten Emanuel Karlsten, som skrev att man borde skicka polisen och befria barnet istället för att skicka en broschyr. Men sedan tänkte han efter. I Göteborgsposten skriver han: ”Det politiska etablissemanget reagerade likadant och det tog inte mer än några timmar innan foldern var unisont fördömd och myndigheten dragit tillbaka broschyren. Om den ens hunnit användas? Plötsligt kände jag mig istället dum. Som jag dragits med i något jag inte riktigt tänkt självständigt i. För vad är sant och vad är rimligt?”

Emanuel Karlstens eftertanke landade i att broschyren var väldigt rimlig med hänsyn till vad lagen säger. Redan en dag efter hans tweet om att skicka polisen och befria barnet. Så öppna och hederliga kan inte Tobias Billström och Jan Björklund vara. Även om de förstår det som Emanuel Karlsten förstår passar det dem alldeles för bra att få orera lite grötmyndigt om fängelser och poliser så här i valtider.

Tyvärr dras barnminister Lena Hallengren (S) också med. I Aftonbladet säger hon att det ”är olagligt och oacceptabelt och det ska inte råda någon tvekan om vilka lagar och regler som gäller i Sverige”. Det är svårt att tänka sig att hon har läst texten, för i den står vad som är olagligt och oacceptabelt och vilka lagar och regler som gäller. Det verkar som om hon har förskräckts av Twitterstormen och reagerat med ryggmärgen. Och så, redan ett par dagar efter att broschyren kom ut, är den indragen.

”Till dig som är gift med ett barn” heter informationsfoldern. Man får inte gifta sig med ett barn i Sverige, men gränsen för när man räknas som barn är olika i olika länder, och just därför behövs information. I New Hampshire får 13-åringar gifta sig. I Spanien går gränsen vid 16, i Saudiarabien vid 8, i Tunisien vid 20 år. I Finland kan 16-åringar få dispens. I Sverige bor omkring 150 ungdomar under 18 år som är gifta. Vi kan inte utgå från att de allihop lever i tvångsäktenskap som de behöver skyddas från. Men en del gör det antagligen, och vi hjälper dem inte ett dugg genom att ha en tävling i indignation.

Fågelkvitter genom ett öppet fönster.

Det är för sent att nå klimatmålen i Parisavtalet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV