Energi · Mat med Jenny

Djurhållningens klimatpåverkan synas

Göteborgare har möjlighet att förkovra sig i ämnet djurhållningens klimatpåverkan. Det är docent Fredrik Hedenus från Chalmers som besöker Ekocentrum i Göteborg onsdagen den 18 april, för att bland annat prata om vilka politiska styrmedel som mest effektivt kan påverka klimatproblemen. Arrangör är Svensk mat- och miljöinformation.