Radar · Nyheter

FN-ambassadör om Gaza: ”Situationen extremt allvarlig”

Mary Altaffer/AP/TT | Carl Skau, svensk ambassadör och biträdande representant i säkerhetsrådet, under det extrainsatta mötet.

FN:s generalsekreterare kräver en utredning efter de dödliga protesterna i Gaza. ”Situationen är extremt allvarlig och fokus nu måste vara att på alla möjliga sätt bidra till att undvika en vidare eskalering”, säger Carl Skau, svensk ambassadör, efter ett extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd.

FN:s säkerhetsråd har hållit ett snabbinkallat möte om de våldsamma sammandrabbningarna i Gaza, där tusentals människor demonstrerar nära gränsen mot Israel.

Det skulle ha varit ett slutet möte, på initiativ av Arabförbundets representant Kuwait.

– När det blev klart att USA inte skulle acceptera något uttalande som på något sätt korrekt beskrev situationen på marken begärdes i stället ett öppet möte i kammaren där alla rådsmedlemmar talade öppet, säger Carl Skau, svensk ambassadör och biträdande representant i säkerhetsrådet.

– Alla uttryckte bestörtning över det stora antalet döda och skadade i någon form, i olika grad. Många, kanske alla utom USA, pekade på att användandet av våld måste vara proportionellt och att Israel har ett ansvar att respektera internationell rätt. Flera av oss krävde också en snabb utredning av händelserna, säger han.

Sverige sade i sitt anförande också att den humanitära situationen i Gaza är fruktansvärd och att en långsiktig, hållbar lösning måste hittas, inklusive ett slut för Israels blockad av Gaza.

Hamas kontrollerar Gazaremsan, som sedan 2006 är under blockad av Israel.
FN-representanten Taye-Brook Zerihoun sade inför säkerhetsrådet att det finns farhågor att situationen kan förvärras de kommande dagarna, enligt Reuters.

FN-chefen António Guterres kräver i ett uttalande en oberoende och transparent utredning av de dödliga protesterna. Han uppmanar också de inblandade att avstå från agerande som kan leda till ytterligare offer och särskilt från sådant som kan äventyra säkerheten för civila, säger hans talesperson Farhan Haq.

Demonstrationerna i Gaza inleddes på långfredagen och planeras hålla på i sex veckor.

–I morgon har man enligt den palestinske FN-ambassadören utlyst en nationell sorgedag, så det finns en risk att det är en orolig dag även i morgon (lördag), säger Carl Skau.

Israeliska militären anser att protesterna används av beväpnade palestinier för att försöka forcera gränsstängslet eller begå attacker.

Fakta: Protesterna i Gaza

Tusentals palestinier har demonstrerat i Gaza nära gränsen mot Israel.

Demonstrationerna i Gaza inleddes på långfredagen och planeras hålla på till den 15 maj – ett datum då palestinska demonstranter dödades 1976, respektive för den stora flykten 1948 vid Israels bildande.

Men orsakerna till mobiliseringen är även bland annat missnöje med USA:s beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, och den akuta humanitära situationen i Gaza.