Radar · Nyheter

SKL vill ändra regler för ebo snabbt

Jessica Gow/TT | Mottagandeutredningen föreslår obligatoriska ankomstcenter för asylsökande och att möjligheten att själv välja boende begränsas.

Obligatoriska ankomstcenter för asylsökande föreslås av regeringens utredare. Dessutom ska statliga avresecenter inrättas för att de som får nej på sin ansökan snabbt ska lämna landet. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) vill att förslaget om begränsad rätt till eget boende genomförs genast.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) tar i dag emot Mottagandeutredningen, som vill förändra systemet för att ta emot asylsökande i grunden. I dag är väntetiderna för långa, återvändandet ineffektivt och etableringen tar för lång tid, anser utredningen. Allt detta leder till höga kostnader, både för samhället och individen.

Ett av förslagen är att begränsa möjligheten att välja eget boende, så kallad ebo. I vissa kommuner har ebo lett till social misär när många personer tränger ihop sig i små lägenheter och under lång tid knappt har någon kontakt med det svenska samhället.

Utredningen föreslår därför att det ska ske en social prövning innan ebo godkänns i kommuner med socialt och ekonomiskt utsatta stadsdelar liksom i kommuner som tagit emot många asylsökande i ebo under lång tid. Asylsökande kan då få nej till att bo där de vill.

– Vi tycker att det är väldigt bra, säger SKL:s ordförande Lena Micko (S).
Situationen är så akut att SKL vill att förslaget om ebo ska genomföras så snart det bara går.

– Det vore bra om man kunde få ett tidigt, separat riksdagsbeslut om detta. För det är så ansträngt på sina håll. Vi vill se en förändring redan nu, säger Micko.

I stort tycker SKL att utredningens förslag är bra. Det gäller även idén att alla asylsökande ska bo på särskilda ankomstcenter den första månaden innan de slussas ut till en anvisad kommun, där svenskundervisning fortsätter och tidiga insatser sätts igång.

– Men jag är fundersam till om en månad kommer att räcka. Det är ett litet frågetecken, säger Lena Micko.

Men alla ska inte flyttas till en kommun efter en månad. De som snabbt ska återvända till ett annat land ska bo kvar vid de statliga ankomstcentren.
För att effektivisera återvändandet för personer som får avslag föreslås att det ska vara obligatoriskt för dessa personer att bo i statliga avresecenter. Där ska fokus helt ligga på ett snabbt och effektivt återvändande, enligt utredningen.

Fakta: Förslaget i korthet

Obligatoriska ankomstcenter för rättssäker och snabb asylprövning.
Obligatorisk samhällsinformation och kartläggning av utbildning och yrkesbakgrund på centret.

Boende och insatser under väntetiden som förbereder för etablering i Sverige eller återvändande till annat land.

Effektiva ersättningar till kommunsektorn.

Obligatoriska avresecenter för dem som har ett verkställbart avlägsnandebeslut.

Social prövning av eget boende (ebo) i vissa kommuner.