Radar · Nyheter

Hovrättschef vill se över barnutredningar

Tomas Oneborg/SvD/TT | Hovrättspresidenten Fredrik Wersäll tycker att Kevinfallet borde bli en väckarklocka som leder till förändringar på systemnivå.

Polisen måste rannsaka sig själv och samhället se över hur fall med barn som misstänks för brott utreds. Det anser hovrättspresidenten Fredrik Wersäll. Kevinfallet försätter det svenska rättsväsendet i en djupare förtroendekris, enligt ytterligare en expert.

– Det hade varit rimligt om en sådant här fall hade prövats av domstol, där man får en fullständig bevisvärdering, säger Wersäll efter åklagarens beslut att avskriva bröderna från misstankarna om Kevins död 1998.

Wersäll poängterar att det aldrig är bra att den som gör utredningen, alltså polisen, också är den som fastslår skuld.

– Man får förutsätta att i ett sådant här litet samhälle så är trycket att hitta en lösning väldigt stark, och det är väl säkert så att de som uttalat sig om skulden har varit övertygade om att de har rätt, säger han.

Wersäll vill se en annan modell för hur icke straffmyndiga förövare prövas, speciellt om skuldfrågan får konsekvenser i form av insatser från socialtjänsten.

– Vi har kanske inte någon riktigt bra modell för att lägga fast skuld när det gäller barn, eftersom bevistalan är omgiven av vissa restriktioner. En reflektion är att det kanske skulle behöva finnas något mer naturligt sätt att få en bevisning prövad i domstol.

Sven-Erik Alhem, rättsexpert och tidigare överåklagare, kallar Kevinfallet en ”katastrof” och ”rättsvidrigt” – och menar att det försätter det svenska rättsväsendet i en djupare förtroendekris. Han nämner fall som Thomas Quick, Kaj Linna och Palmeutredningen.

– Alla i allmänheten har inte en förmåga att se de väldigt bra utredningar som finns. Man påverkas av de många urusla utredningar som finns, säger han.

– Det är farligt om allmänheten tror att sådana här uppförstorade händelser, gentemot antalet mål som handläggs, gör att man inte kan lita på att någonting görs rätt inom rättsväsendet numera.

Fredrik Wersäll förutsätter att Kevin-fallet får konsekvenser även i själva utredningsförfarandet.

– Jag utgår från att det görs till föremål för en självrannsakan och en metodutveckling och funderingar inom inte minst polisen, men kanske också åklagarväsendet, för hur man ska hantera situationer där barn misstänks för brott så att inte en sådan här situation uppstår igen, säger Wersäll.

Sven-Erik Alhem ser inte att rättsväsendet behöver förändras men menar att det finns mycket att ta lärdom av efter Kevinfallet, saker som är fundamentala.

– Att man inte tar någonting för givet, att maktfördelning är jätteviktig i att man inte låter polisen handha saker som en åklagare ska handha, att inte binda sig till några spår. Och att man håller sig till regelverket, säger han.