Zoom

Digital satsning ska främja ungas klimatarbete

Mario Osava/IPS | 19-åriga Marly Julajuj Coj från Guatemala deltog vid lanseringen av den nya digitala plattformen.

En ny digital plattform ger ungdomar från hela världen möjlighet att presentera idéer om hur världens klimat- och vattenproblem kan bemötas. Målet är att knyta kontakter mellan ungdomar och finansiärer.

Den digitala plattformen Youth for Water and Climate, #YWC, lanserades under förra veckan i samband med en konferens om vatten som hölls i Brasilia. Tanken är att kreativa ungdomar från hela världen via plattformen ska kunna bidra till att lösa miljöproblem genom att få kontakt med finansiärer och tekniskt kunniga personer.

Bakom satsningen står bland andra Global Water Partnership, GWP. I samband med lanseringen fanns olika biståndsorgan på plats för att förklara vilken typ av projekt de främst är intresserade av att stötta. Som exempel nämnde en företrädare för Schweiz biståndsmyndighet att man kommer att prioritera satsningar som har ett fokus på jämställdhetsfrågor.

Satsningar på rent vatten

En av deltagarna var 19-åriga Marly Julajuj Coj, som tillhör ursprungsbefolkningen i Guatemala. För IPS berättade hon om sitt projekt, som handlar om att lagra regnvatten med hjälp av återvunnet material, i syfte att kunna erbjuda rent vatten till de mest behövande familjerna i hennes hemby.

– De lokala floderna är förorenade och vi måste hitta alternativa källor för dricksvatten. Plattformen blir viktig, eftersom den gör det möjligt att sprida information om mitt projekt och söka finansiering, säger Marly Julajuj Coj.
Alla har möjlighet att presentera projektförslag till #YWC eller bidra med finansiellt stöd. Inkomna förslag granskas sedan av en grupp och de bästa presenteras sedan på plattformen med förhoppningen att projekten ska hitta finansiärer och tekniskt stöd.

Vilma Chanta, som arbetar för El Salvadors nationella utvecklingsstiftelse, menar att det är viktigt att satsningen erbjuder ungdomar en möjlighet att kunna utveckla och få stöd för sina idéer.

– Unga människor är viktiga för en förändring av världen, de är hängivna och kan bidra med innovationer, säger Vilma Chanta.

Vilma Chanta arbetar för El Salvadors nationella utvecklingsstiftelse
Vilma Chanta arbetar för El Salvadors nationella utvecklingsstiftelse.
Foto: Mario Osava/IPS

Utbyte av kunskap

En annan deltagare vid lanseringen var ekonomen Mukta Akter, som är ordförande för GWP i Bangladesh. Hon understryker att frågan om tillgång på vatten har en avgörande betydelse i Bangladesh – och att brist på vatten kan leda till att fattiga flickor inte går i skolan.

– #YWC kopplar samman människor från olika bakgrunder och erbjuder en möjlighet att utbyta idéer och kunskaper, vilket är mycket viktigt i mitt hemland, säger Mukta Akter.

Jelena Krstajic, ordförande för organisationen Youth Water Community, som är baserad i Slovenien och har sin verksamhet i Öst- och Centraleuropa, menar att det viktigaste med den nya plattformen är att den erbjuder unga visionärer en möjlighet att få finansiellt stöd.
– Hos oss är alla frivilligarbetare, säger hon till IPS.

Deltagare vid lanseringen av den digitala plattformen Youth for Water and Climate, som gjordes i samband med en konferens om vatten som hölls i Brasilia
Deltagare vid lanseringen av den digitala plattformen Youth for Water and Climate, som gjordes i samband med en konferens om vatten som hölls i Brasilia. Bakom satsningen står Global Water Partnership tillsammans med flera organisationer.
Foto: Mario Osava/IPS

Avgörande roll för unga

Pierre-Marie Grondin företräder ett nätverk av franska organisationer som ger stöd till satsningar i Syd och han deltog vid lanseringen i egenskap av finansiär. Han påpekar att världens ungdomar kommer att spela en avgörande roll för de globala miljöutmaningar vi står inför.

– De har energi och är mer medvetna om frågorna. Plattformen är bra eftersom den kan bidra till att sprida nya idéer och uppmanar till dialog och samarbeten, säger han till IPS.

Plattformen i sig beskrivs som ett resultat av de starkare band som knutits mellan internationella organisationer efter det stora klimatmötet som hölls i Paris i december 2015.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV