Radar · Nyheter

Omfattande skador på grundvattenkällor

Grigorij Sokolov/TT | Arkivbild.

En stor del av Sveriges grundvattenkällor har skadats av utdikningar eller tunga maskiner. Andra riskerar att skadas om de inte skyddas, skriver Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

Det finns runt 2 000 kända grundvattenkällor i Sverige men eftersom de är svåra att upptäcka är de också svåra att skydda. En inventering av 82 källor visade att över 55 procent hade skador orsakade av fordon, dikesutgrävning, stensättning, cement eller trä, står det i rapporten.

– Det är framförallt ett problem ur ett biologiskt mångfaldsperspektiv. Det är ju växt- och djurliv som framförallt lider av detta, säger Mikael Krysell, chef för enheten för miljöövervakning på HaV.

Flera myndigheter är i dag inblandade i att skydda grundvattenkällor beroende på i vilken miljö de ligger och det finns ett stort behov av att samordna skyddet. Det handlar dels om att samla och tillgängliggöra information om vart källorna finns, dels hur de kan skyddas.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV