Radar · Nyheter

Nytt forskningsnav kring energislukande datacenter 

Linus Lundquist/Luleå tekniska universtitet/TT | Luleå tekniska universitet får ett nytt forskningscenter kring datacenter.

Luleå tekniska universitet satsar på forskning kring de datacenter som etablerats i Sverige den senaste tiden. Förhoppningen är att elslukande serverhallar ska bli mer energieffektiva.

Cloudberry Datacenters, som forskningsnavet ska heta, inryms i befintliga lokaler vid campus i Luleå.

– Det är ett tvärvetenskapligt projekt, med allt från arkitektur och byggkonstruktion till energiteknik, strömningslära, elkraft, reglerteknik och datavetenskap. Vi ser framför oss innovationer och ny kunskap inom många områden, säger Karl Andersson, biträdande professor och tillförordnad verksamhetsledare.

Sverige har den senaste tiden haft flera etableringar av datacenter, inte minst Facebook som bygger sitt tredje datacenter inte långt från universitetet på Porsön i Luleå.

Låga skatter, ren och billig energi samt ett kallt klimat brukar lyftas fram som fördelar för Sverige. Där kan Cloudberry spela in, hoppas Andersson. I första hand är det doktorander som kommer att vara verksamma vid forskningscentret.

– Vi bidrar med den här mjuka delen, kompetensförsörjning och skapa nya forskningsresultat som en katalysator eller ytterligare dimension som jag tror är viktig när internationella spelare tittar på etableringar, säger han.

Om det fyraåriga projektet blir lyckat är förhoppningen att det blir permanent, och att det kan leda till exempelvis nya grundutbildningar.

Fakta: Cloudberry

Cloudberry Datacenters kommer att koordineras av universitetet och drivas med branschen i ett projekt under fyra år.

Energimyndigheten bidrar med 20 miljoner av den totala kostnaden som budgeteras till 50 miljoner kronor. Övriga finansiärer är bland annat olika kommuner och energiföretag.

Blir projektet lyckat hoppas universitetet på att det blir permanent och att det även kan leda till nya grundutbildningar. Energimyndigheten hoppas på ökad tillväxt inom branschen.
Fakta: Energimyndigheten, Luleå tekniska universitet.