Radar · Nyheter

Nya larm: livet på jorden hotat

AP | En giraff i nationalparken Amboseli i Kenya.

Den biologiska mångfalden på jorden är starkt hotad, enligt nya expertrapporter. Experterna varnar för att fiskbestånden i östra Indiska oceanen och västra Stilla havet kommer att vara utfiskade inom 30 år, och att hälften av alla arter av fåglar och däggdjur i Afrika kan gå förlorade till 2100.

Rapporterna, som presenterades på fredagen, har tagits fram av IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services), en mellanstatlig organisation som inrättades år 2012. I dag är 129 länder medlemmar i organisationen.

Enligt experterna, som har gått igenom cirka 10 000 vetenskapliga studier, riskerar mänskligheten sin egen framtid om artutrotningen fortsätter som hittills.

Utarmningen kommer att leda till ett massutdöende av samma slag som när dinosaurierna utplånades för 66 miljoner år sedan. I genomsnitt har två arter av ryggradsdjur dött ut varje år det senaste århundradet.

En av rapporterna tar upp situationen i Nord- och Sydamerika. Där beräknas värdet på de tjänster som naturen ger människorna till 24,3 biljoner dollar per år – likvärdigt med de två världsdelarnas samlade BNP. Men mycket av detta befinner sig på rask tillbakagång – populationerna av de vilda djuren och växterna har krympt med 31 procent sedan européerna kom till västra halvklotet.

I Afrika, som behandlas i en annan rapport, är 500 000 kvadratkilometer redan skövlade, och när befolkningen fördubblas till beräknade 2,5 miljarder människor år 2050 lär läget försämras ytterligare.

I framtiden kommer dessutom arterna, som nu hotas av skogsskövling, överexploatering, tjuvjakt och utfiskning, att utsättas för de förändringar som klimatuppvärmningen medför.

Forskarnas slutsats är att läget är allvarligt, men utrotningen skulle kunna hejdas om regeringarna och andra organ tar hänsyn till konsekvenserna för floran och faunan när de fattar beslut. Fler skyddade områden, återställande av skövlad natur, och en utfasning av skadliga ekonomiska bidrag skulle rädda många hotade arter.

Fakta: Hotade arter

Många av jordens hotade arter finns upptagna på den internationella rödlistan som har tagits fram av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). Den uppdateras numera årligen.

I den senaste uppdateringen, från december 2017, har cirka 8 000 experter bedömt 67 222 djurarter, 24 230 växter, och 70 svampar/mikroorganismer.
Av dessa är 866 utdöda, 69 utdöda i vilt tillstånd, 5 583 akut hotade, 8 455 starkt hotade och 11 783 sårbara.

Av de övriga är 14 432 så dåligt kända att de inte kan kategoriseras, medan 6 186 har bedömts som missgynnade och i farozonen på lång sikt, eller i stort behov av kontinuerligt skydd.

Resten, 44 148 arter, klassificeras som livskraftiga och för tillfället ohotade.
Källa: IUCN

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV