Radar · Nyheter

Expert: Massutvisningarna av diplomater största på 30 år

TT | Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Massutvisningarna av ryska diplomater är de mest omfattande sedan 1986. Konflikten kan försvåra möjligheterna till en lösning av krigen i Ukraina och Syrien, enligt en expert.

– Den ryska hållningen har hittills varit helt omedgörlig, antingen eftersom de har någonting att dölja eller för att de bagatelliserar händelsen. I vilket fall hjälper det oss inte att lösa frågan, säger Peter Wallensteen som är professor i freds- och konfliktforskning vid Uppsala universitet.

Att man nu väljer att trappa upp konflikten betyder kanske att man inte längre förväntar sig att Ryssland ska samarbeta, vilket kan leda till långvariga problem i diplomatin.

USA, Ukraina och 15 EU-länder, däribland Sverige, utvisar ryska diplomater som ett svar på giftattacken mot den tidigare ryske agenten Sergej Skripal i Storbritannien, där Ryssland har pekats ut som skyldig men tillbakavisat anklagelsen. Både Storbritannien och Ryssland har utvisat varandras diplomater som en följd av bråket.

Han jämför utvisningarna med spänningarna mellan USA och Sovjetunionen under det kalla kriget. Senast så många diplomater utvisades på samma gång var 1986, enligt Wallensteen. USA sparkade då ut 100 sovjetiska diplomater sedan den amerikanska journalisten Nicholas Daniloff gripits i Moskva.

– Rent allmänt är det definitivt ett oroande världsläge där stormaktsrelationerna är mer oförutsägbara än på länge. Det skapar en osäkerhet i världen i stort, det kan också få konsekvenser för hur länderna agerar i Syrien, Ukraina eller i andra konflikter, säger Wallensteen.

– Det fördjupar också fiendebilderna mellan de två sidorna, och kan göra det svårare att nå framåt i förhandlingar där det krävs mer förtroende.

Det är ovanligt att fler länder än de två direkt berörda väljer att utvisa diplomater, som i det här fallet.

– En förklaring kan vara att många länder uppfattar detta som hotfullt, och att de oroar sig för ett ryskt agerande även i sina egna länder. Det är ovanligt, men hänger ihop med den större bilden av hur Ryssland har uppträtt under de senaste åren, säger Wallensteen.

Peter Wallensteen säger att fler EU-länder kan komma att utvisa ryska diplomater inom de kommande dagarna.

– Jag tror att ett antal länder fortfarande funderar på vad de ska göra. Många länder är naturligtvis oroade över försämrade relationer med Ryssland. Det kan bli intressant att se vilka som ställer upp och genomför åtgärder, och vilka som inte gör det, säger han.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV