Glöd · Debatt

Skydda Vättern från skjutningar och kemikalier

 Mårten Bergkvist | Aktion Rädda Vättern skriver med anledning av Världsvattendagen den 22 mars att politikerna måste ta skyltarna vid Vätterns strand på allvar och stoppa skjutningarna.

DEBATT ”Vättern vattenskyddsområde, water protection area, vid olycka ring 112”. Så står det på de gula skyltarna som satts upp utmed vägarna runt Vättern under vintern och vill få trafikanterna att agera snabbt, om det skulle ske en olycka med exempelvis bränsleläckage. Vilken fantastisk insats av myndigheterna – för visst skulle det vara förödande om det läckte ut bränsle eller andra kemikalier i den unika vattentäkten?

Eller handlar det kanske inte alls om förebyggande omsorg från myndigheternas sida utan i själva verket om potemkinkulisser, dvs. skönmålningar som är avsedda att dölja en bedrövlig verklighet? Som att ansvariga myndigheter gett försvarsmakten tillstånd att kraftigt utöka skjutningarna från 1000 skott per år till 69000 skott per år i den känsliga vattentäkten? Mitt i ett område där det finns oexploderad ammunition som försvarets röjningsenhet varnar kan vara självutlösande.

Vättern utsätts i själva verket redan för kemisk påverkan från all ammunition som redan finns i sjön efter 100 års beskjutning. Vad kommer tonvis med koppar, bly, sprängämnen med mera långsiktigt att ställa till med i Vätterns känsliga ekosystem, när den gamla ammunitionen nu börjar vittra i allt snabbare takt – samtidigt som den beskjuts med ny?

Risken för flyghaverier i sjön är också överhängande. De senaste årens händelser visar hur riskabla flygövningar kan vara. Flygkraschen vid Kebnekajse orsakade stora bränsle- och kemikalieutsläpp i den känsliga naturen. Utanför Askersund kom ett JAS-plan alltför nära en mast. Tjädertupp krossade rutan på en försvarshelikopter som övningsflög i Sveg. Två Gripenplan var nära att krocka utanför Gällivare under luftstridsövning. Herkulesplan var i dimman nyligen nära att krascha in i ett hus utanför Hjo, och så vidare.

Åtminstone två av sex krascher med JAS 39 Gripen har skett i vatten under stridsövningar – i Vänern och i havet utanför Karlskrona. De flesta övningarna över Vättern sker dessutom med ovana piloter under utbildning. Men de nya skyltarna står alltså utmed bilvägarna – inte ute i sjön.

Förutom olycksriskerna pågår redan idag en svårlöst miljöskandal i det tysta vid Vätterns strand: PFAS-läckage från flygplatsen i Karlsborg. Försvarsmakten har ännu efter tre år ingen aning om hur det ska saneras. Under tiden sipprar några av världens absolut farligaste kemikalier ut i Vättern. Försvaret har dessutom undantag att fortsätta använda det giftiga brandskummet tills vidare. Trots att många vattentäkter redan har förgiftats av PFAS-brandskummet har man ännu inte stoppat försvarsövningar i, över och invid en av Sveriges viktigaste vattentäkter. I stället pågår en ansökan om femdubbling av flygrörelserna, med regeringens goda minne.

Utöver föroreningar och utsläpp så skjuts värdefulla, skyddade ekosystem i sjön sönder; organismer som behövs inte minst för att rena vattnet och behålla dess dricksvattenkvalitet. Det finns alltså många skäl att ringa 112 för allvarlig påverkan på Vättern. Och alltså inte bara vid olyckor på vägarna. De gula skyltarna är en tydlig uppmaning som varje dag påminner oss om myndigheternas dubbelmoral i fråga om Vättern. Vi hoppas nu att politiker i alla läger ska ta skyltarna på allvar och stoppa skjutningarna i Vättern.

Fotnot:
Vättern blev vattenskyddsområde 2014. De gula skyltarna har under det senaste året succesivt placerats ut runt Vättern. Ibland står de så tätt som varannan kilometer, men oftast är det ca 5-7 km mellan skyltarna.

Föreningen Aktion Rädda Vättern (ARV) har som syfte att för nuvarande och kommande generationer arbeta för att skydda Vättern och Vätternregionen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden samt fristående från andra intresseorganisationer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV