Glöd · Debatt

Miljöpartiet har föreslagit sänkt skatt för invånare i glesbygdskommuner. Hur ser du på det förslaget?

Det är en välvillig satsning åt rätt håll men det räcker inte långt, utslaget handlar det om cirka en tusenlapp mer per månad i plånboken. Jag tror istället att hela tankesättet behöver ändras. Majoriteten måste enas om att stoppa nedskärningarna på landsbygden om vi vill att ”hela Sverige ska leva”! Det är en rejäl omdaning och det kräver definitivt mer än skattesänkningar. Dessutom misstänker jag valfläsk som så snart pengarna är slut ruttnar i glömska.

<strong>Åsa Eriksson,</strong> 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala-Björklinge

Konstgjord andning. Det är så klart välkommet med varje minskning av pålagor, men det finns så många andra skatter som belastar jobb i glesbygden hårdare än i storstäderna, som gör det långsiktigt omöjligt för mindre orter att utvecklas. Lönsamheten där förbättras inte, även om det blir kortsiktigt lättare för människor som har jobb. Men de som saknar ett lämnas fortfarande utanför.

<strong>Ulf Schyldt</strong>, 46 år, aktiv i Humanisterna och Liberalerna, Täby

Skatterna är där för att vi ska få ihop de pengar som behövs för att finansiera det gemensamma. Att Sverige negligerat landsbygden under många decennier är inte något en skatt kan lösa utan vi behöver fokusera på att återskapa en svensk marknad istället för att importera så mycket som vi gör utifrån.

<strong>Robin Rushdi,</strong> 23 år, hållbarhetsförvaltare, Uppsala
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV