Radar · Nyheter

Ensamkommande utvisas – innan fallen är avgjorda

Thomas Johansson | Aktivister protesterar utanför förvaret i Kållered i oktober mot en planerad grupputvisning.

Gränspolisen har bytt taktik. De genomför nu utvisningar av ensamkommande med allt kortare varsel för att undvika att de stoppas. Det menar flyktingaktivister och en jurist som Syre talat med. I minst två fall har ungdomar utvisats trots att fallen inte varit slutgiltigt avgjorda av domstol.

En ensamkommande ung man i Boden hade fått avslag på sitt överklagande till migrationsdomstolen. Men överklagandet hade stora brister.

Juristen Almina Imamovic blev ombedd att se över vad ett annat juridiskt ombud hade lämnat in till domstolen och häpnade över vad som stod. I första stycket angavs att den unge mannen hade konverterat till kristendom och därför skulle utsättas för fara om han utvisades till Afghanistan. I nästkommande stycke ges ett motstridigt besked: mannen är ateist.

Almina Imamovic skickar en begäran om ny prövning, med motiveringen att överklagandet varit uppenbart felaktigt formulerat. Migrationsverket avslår begäran samma dag som den inkommer. Hon skriver då en överklagan till migrationsdomstolen i Luleå som ger henne ett förordnande som offentligt biträde och ger henne en arbetsdag på sig att skriva en sluttalan i målet.

Hon ringer då den asylsökande utan att få kontakt. Dagen efter blir hon uppringd av en förtvivlad flyktingaktivist som då fått besked av gränspolisen att den unge mannen redan utvisats, trots att tiden för att lämna in sluttalan inte löpt ut.

– Det går inte att motivera juridiskt. Jag får inte ihop det, säger Almina Imamovic.

Jennie Lenander som engagerat sig för flera ensamkommande har listat åtta fall de senaste tre veckorna där ensamkommande ungdomar utvisats till Afghanistan med mycket kort varsel. Flera av dem har väckts på morgonen och ombetts att packa omedelbart. De har inte hunnit ta avsked av dem som stöttat dem i Sverige och i något fall inte ens hunnit utväxla telefonnummer med övriga på förvaret.

– Detta skapar kraftig ångest på förvaren. Ungdomarna får magkatarr och andra rent fysiska sjukdomar, säger Jennie Lenander.

Enligt nätverket Vi står inte ut är bilden av de allt mer hastigt genomförda utvisningarna den samma runt om i landet. Jennie Lenander gör tolkningen att gränspolisen bytt taktik efter de misslyckade grupputvisningarna från Kållered och Åstorp i oktober respektive december, då flera utvisningar stoppades i sista stund.

– Det är mer effektivt att köra enskilda deportationer än gruppdeportationer för då är advokaterna och vi aktivister mer förberedda, säger hon.

Syre känner till två fall då personer utvisats innan ärendena avgjorts. En av dessa utvisningar verkställdes av Polisen region syd.

”Vi har en lagstiftning att förhålla oss till och arbetar efter det. Vi är mycket noga med att följa den lagstiftning som gäller i vårt ansvarsområde” skriver Ewa-Gun Westford, presstalesperson vid Polisen region syd i ett mejl. I övrigt vill hon inte kommentera uppgifterna. Syre har också utan framgång sökt gränspolisens chef Patrik Engström.

Den unga mannen i Boden hade enligt sitt juridiska ombud kunnat omfattas av den nya gymnasielagen, som regeringen i veckan skickade ut på en lagrådsremiss. Vissa förändringar har gjorts jämfört med det ursprungliga förslaget.

Bland annat vill regeringen lätta på identitetskraven efter att Migrationsverket flaggat för att en lagändring kan bli verkningslös.

”För att förslaget ska få avsedd effekt föreslås i lagrådsremissen att ett sådant uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Ännu har Centerpartiet inte meddelat hur de ställer sig till förslaget. Därmed är det fortfarande oklart om den nya lagen har stöd i riksdagen. Regeringens hopp har däremot stärkt efter att den migrationspolitiska talespersonen Johanna Jönsson (C) kallat förslaget ”betydligt bättre än det tidigare”.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV