Radar · Nyheter

Regeringen lättar på ID-krav för ensamkommande

Adam Wrafter/SvD/TT | Regeringen vill ge ensamkommande unga en ny chans att stanna på ett tillfälligt uppehållstillstånd om de börjar studera på gymnasiet.

Regeringen vill sänka identifieringskravet för ensamkommande unga som ska få en ny chans att stanna. Ändringen görs för att uppemot 9 000 ska få stanna för studier.

Regeringen vill ge ensamkommande unga som kom till Sverige under större delen av 2015 en ny chans att stanna på ett tillfälligt uppehållstillstånd om de börjar studera på gymnasiet.

En lagrådsremiss har nu lämnats in. I den sänker regeringen identifieringskravet jämfört med vad som är sagt tidigare.

”För att förslaget ska få avsedd effekt föreslås i lagrådsremissen att ett sådant uppehållstillstånd ska få beviljas även om utlänningen inte kunnat nå upp till kravet på att göra sin identitet sannolik”, står det i ett pressmeddelande.

Migrationsverket har i ett remissvar påpekat att om regeringens syfte är att ge de allra flesta av de 9 000 som kan vara berörda en ny chans så kan det bli tvärtom.

Det viktigaste skälet till det är att nuvarande lag och domstolsutslag, enligt Migrationsverket, säger att en person som vill ha ett tillfälligt uppehållstillstånd måste ha styrkt sin identitet för att komma ifråga. Åldern är en viktig del av identiteten och de flesta av de ensamkommande som regeringen vill ge en ny chans har inte kunnat göra sin ålder sannolik.
Om kravet på identifiering inte sänks, så kan effekten, enligt regeringens bedömning, bli att färre än hälften av de möjliga 9 000 skulle få stanna.

Nytt i lagrådsremissen är också att uppehållstillstånd även ska få beviljas för studier på deltid om det finns särskilda skäl. Sådana skäl kan vara att man är förhindrad att studera på heltid på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller arbete.

Ändringen kan ses som en eftergift för Centern som i sin kritik av tidigare förslag tyckt det var konstigt att ensamkommande som arbetar och försörjer sig själva inte får stanna.

För att den kommande propositionen ska kunna klubbas av riksdagen krävs att Centern stödjer den.

Tanken är att lagändringen ska träda i kraft 1 juli. Regeringen har motiverat sitt förslag med att av många av de ensamkommande som anlände till Sverige före den 24 november 2015 har fått vänta så länge, på grund av långa handläggningstider, att de har hunnit fylla 18 år och sedan fått avslag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV