Radar · Nyheter

Regeringen inrättar människorättsmyndighet

Emil Langvad/TT | Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).

Sverige har ett gott rykte om sig när det kommer till mänskliga rättigheter, men saknar en särskild institution som ser till att dessa efterlevs.
Efter kritik från FN ska regeringen nu inrätta en sådan. En utredare har till sommaren på sig att ta fram förslag på hur myndigheten ska se ut.

Demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) menar att behovet en MR-myndighet blivit allt mer påtaligt.

– För alla oss som kämpar för individens rättigheter och möjligheter är det självklart så att vi lever i en tid där vi behöver bevaka att de rättigheterna efterlevs, säger hon till TT.

Det handlar om en ny myndighetsfunktion, fri från statlig styrning, som ska se till så att Sverige lever upp till sina åtaganden enligt de konventioner om mänskliga rättigheter (MR) som svenska staten har ratificerat. Myndigheten ska också föra utsatta minoriteters talan, något som i nuläget ofta görs av civilsamhällesorganisationer.

En tredjedel av världens länder har i dag liknande MR-institutioner, däribland våra närmaste grannländer Norge, Finland och Danmark. Att Sverige inte har det har gång på gång kritiserats av bland annat av FN.

Saken har utvärderats tidigare, men konstitutionsutskottet kom i den förra utredningen fram till att en MR-institution inte bör ligga under riksdagen eftersom verksamheten behöver vara oberoende stat och regeringsmakt för att fungera väl.

Frågan gick därför tillbaka till regeringen, som nu tillsatt en ny utredning som ska vara klar till sommaren.

Jämfört med många länder i världen ligger Sverige bra till när det kommer till frihetsmarkörer som god pressfrihet och ett oberoende rättssystem. Men därför ställs det också högre krav på Sverige, något som representanter för internationella människorättsrörelser som granskat Sverige påpekat i samtal med demokratiministern.

– Att vi bör kunna vara bäst i klassen är en grundinställning också från regeringens sida, säger Bah Kuhnke.

Det är ännu oklart när en MR-institution kan bli verklighet eller hur mycket personal och andra resurser myndigheten kommer att få till förfogande.

Fakta: Ny människorättsmyndighet

FN:s Parisprinciper från 1993 slår fast att en institution för mänskliga rättigheter ska ha en rådgivande och rapporterande funktion, men också kunna uppmärksamma regeringen på situationer där de mänskliga rättigheterna kränks och lägga fram förslag för att komma till rätta med dem.

Institutionen bör också ha rätt att offentliggöra sina ställningstaganden och rekommendationer, endera direkt till allmänheten eller via press och andra medier.

Utredningen ska vara klar för redovisning den 31 juli 2018.
Källa: Regeringen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV