Radar · Nyheter

Ministern: Riktigt bråttom att klimatanpassa

Johan Nilsson/TT | Miljöministern har personliga erfarenheter av hur ett oväder kan slå.

Sverige behöver anpassas till det förändrade klimatet. Nu lägger regeringen fram en strategi för hur arbetet ska gå till. – Det är riktigt, riktigt bråttom, säger miljöminister Karolina Skog (MP).

Miljöministern har personliga erfarenheter av hur ett oväder kan slå. 2014, när hon var kommunalråd i Malmö, drabbades staden av ett skyfall. 100 millimeter regn föll under loppet av några timmar.

– Alla stadens färdtjänstbilar rök, de stod på en låglänt parkering. Skolor och andra kommunala byggnader svämmades över. Det blev oerhört kostsamt att åtgärda efteråt. Ett par timmars regn gav en kris, säger hon.

Skog anser att det blir dyrare att ta hand om skadorna i efterhand än att vidta förebyggande åtgärder i tid.

– Smart klimatanpassning handlar om att tänka efter före och att analysera riskerna. Tyvärr har klimatanpassningsarbetet i Sverige varit osystematisk och därför inte pågått i tillräckligt hög takt. Det är verkligen på tiden att vi kommer igång nu, säger ministern, för dagen på besök i Göteborg.

Regeringen lägger nu fram en strategi som ska driva på klimatanpassningsarbetet i landet och ge tydlighet i var ansvaret vilar.

– Vi har en strategi som bestämmer vem som ska göra vad, så att frågorna inte faller mellan stolarna, säger Karolina Skog.

Klimatförändringarna slår inte lika i hela landet. Därför delegeras ansvar ut till kommunerna så att de kan handskas med frågorna lokalt.

– Förra sommaren hade vissa delar i landet torka medan det i andra delar kom mycket vatten.

Det huvudsakliga ansvaret för klimatanpassningen ligger på de enskilda fastighetsägarna. I andra hand är det kommunernas ansvar. Och miljöministern framhåller att det finns kommuner som kommit långt i sitt arbete.

– Göteborg är ett föredöme. De har arbetat under lång tid. Och när de bygger nytt så finns de här frågorna aktivt med.

Miljökommunalrådet Ulf Kamne (MP) tar stolt emot beröm.
– Det är roligt att få beröm, men vårt arbete kommer ur en nödvändighet, säger han.

Och han ser Göteborgs klimatanpassning fram till nu bara som en början.

– På längre sikt, om man talar 50 år framåt i tiden, då måste vi ha portar mot havet eller så får vi flytta hela staden.

Han blickar redan mot brittiska översvämningsbarriärer i Themsen och dammbyggen i Nederländerna som förebilder.

–Alla kommuner kommer att behöva göra det som Göteborg redan gör, säger Karolina Skog.

Fakta: Strategin i korthet

Plan och bygglagen ändras. Propositionen är redan lagd och regeringen hoppas på beslut i riksdagen före sommaruppehållet.

Två områden justeras: 1) Det införs krav på alla kommuner att i sina översiktplaner göra en riskanalys och visa vad man tänker vidta för åtgärder med anledning av klimathotet. 2) Kommunerna tillåts att skydda gröna ytor i detaljplanerna genom att kräva marklov för asfaltering och liknande åtgärder.

Boverket får en samordnande roll för klimatanpassning i bebyggda områden.

Ett expertråd för klimatanpassning inrättas vid SMHI.
Regeringen utreder förändringar av reglerna kring VA-taxor, så att kommuner också kan använda pengarna från taxorna till klimatanpassningsåtgärder.

Möjlighet att söka statsbidrag för finansiering av bruket av naturens smarta lösningar i våra städer.

Statligt stöd till särskilt utsatta områden där risk för skred, översvämningar och erosion är större än en enskild kommuns ansvar. Miljöministern pekar ut Göta älv som ett första projekt. I budgeten har avsatts nästan 100 miljoner kronor för skredsäkring. En nationell analys ska identifiera flera liknande områden.
Källa: Regeringen

Radar · Miljö

20 länder planerar att tredubbla kärnkraften

Världsledarnas avtal om att tredubbla kärnkraftskapaciteten som presenterats på COP28 i Dubai är inte bindande utan ett "gentleman's agreement" enligt Sveriges näringsminister Ebba Busch.

Sverige och ett stort antal andra länder har enats om att tillsammans tredubbla energin från kärnkraft. Initiativet är en del för att nå nettonollutsläpp till 2050.

Det är ett stort antal länder inklusive USA, Kanada, Japan och en rad Europeiska länder som under den pågående klimatkonferensen COP28 går ut med budskapet om att kraftigt öka kärnkraften.

Sverige tar nu konkreta steg mot ny kärnkraftskapacitet och jag är glad att stå sida vid sida med likasinnade länder här på COP28, sade statsminister Ulf Kristersson (M) under ett anförande på lördagen.

Enligt avtalet kommer kärnkraften att spela en nyckelroll för att nå målet med minskade koldioxidutsläpp. Målet är att tredubbla kärnkraftskapaciteten till 2050 jämfört med 2020 års nivåer.

Till finrummet

Ulf Kristersson pekade under en presskonferens på att kärnkraft har gått från att vara nästan skamfyllt till att få en framträdande roll på årets klimatmöte.

– Vi ska vara bland dem som leder den utvecklingen. Det vore bra om vi kunde få samsyn i Sverige om att kärnkraft är en viktig del i omställningen. Där är vi inte än men vi är på väg.

Näringsminister Ebba Bush (KD) lyfte de initiativ som tagits för underlätta utbyggnaden av kärnkraft i Sverige, bland annat genom en utredning som ska över kärnavfallsprogrammet och ansökningsavgifterna.

– Sverige är ett föregångsland och vi visar att det går att vända klimatångest till klimathopp, mycket tack vare svenska företag, säger Busch.

Avtalet är inte ett bindande avtal utan mer av ett ”gentlemens agreement” enligt Bush.

– Men det kommer att påverka företagens investeringsbeslut.

Tredubblingen som avtalet avser ska inte nödvändigtvis ske i varje enskilt land.

Får kritik

Bland länderna som ingått i överenskommelsen finns Storbritannien, Bulgarien, Kanada, Finland, Frankrike, Ungern, Sydkorea, Moldavien, Marocko, Nederländerna, Polen, Sverige, Ukraina och Förenade Arabemiraten.

John Kerry, USA:s särskilda sändebud för klimat, säger i sitt anförande att FN:s klimatpanel IPCC tar upp kärnkraft som ett sätt för hur världen klarar 1,5-gradersmålet.

– Vi kan inte nå noll nettoutsläpp till 2050 utan en del kärnkraft. Det är inte politik eller ideologi – det är matematik, säger han.

Kärnkraft som förnybar energikälla väcker också motstånd. Jeff Ordrowe, en representant för miljörörelsen 350.org säger att de uppskattar att USA:s president Biden vill satsa på alternativ till fossila bränslen men att kärnkraft är en ”farlig distraktion”, något som olyckan vid kärnkraftverket i Fukushima satte ljuset på.

Radar · Miljö

Analys: Fortfarande på väg mot 2,7 graders uppvärmning

 Värmeböljan över Grönland och Norra ishavet i somras bidrog till att smälta bort glaciärisar och havsis i rekordstor omfattning.

Världens regeringar har inte gjort tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturhöjningarna som prognoserna visar på mot slutet av århundradet. Med nuvarande politik ser vi ut att gå mot omkring 2,7 graders uppvärmning.– Två år efter Glasgow är vår rapport praktiskt taget densamma, säger Claire Stockwell, en av forskarna bakom en nysläppt forskningsanalys. 

Trots att världen under detta år sett extremväder såsom bränder, torka, översvämningar, värmerekord och extremvarma hav så har världens ledare inte agerat tillräckligt starkt för att få ner utsläppen av växthusgaser och därmed prognoserna över den förväntade temperaturhöjningen till slutet av århundradet. 

Istället visar en sammanställning av drygt 40 länders klimatplaner att vi med den nuvarande politiken är på väg mot en uppvärmning på omkring 2,7 grader mot slutet av århundradet (2,2-3,4 grader). Siffrorna är en uppdaterad analys från Climate action tracker, ett samarbete mellan de två oberoende forskningsinstituten Climate analytics och Newclimate institute. 

– Man skulle kunna tro att de extrema händelserna runt om i världen skulle sätta igång åtgärder, men regeringar verkar omedvetna och tror på något sätt att man kan trampa vatten och på så sätt hantera floden av effekter, säger Claire Stockwell, policyanalytiker på Climate analytics och huvudförfattare till rapporten, i ett pressmeddelande. 

– Detta är det kritiska decenniet för åtgärder: vi behöver regeringar som steppar upp och förbättrar sina 2030-mål, samtidigt som de arbetar med nästa omgång mål, senast i februari 2025, fortsätter hon. 

Världens ledare gör inte tillräckligt för att få ner de förutspådda temperaturökningarna i slutet av århundradet. Grafik: Climate action tracker/Climate analytics/Newclimate Institute

En del av Parisavtalet innebär att länderna vart femte år ska uppdatera sina nationellt uppsatta klimatmål, NDC:er, och därmed öka takten på utsläppsminskningarna. 

Men det går trögt. Om man bara räknar med de mål som världens länder satt i sina NDC:er skulle världen värmas upp med omkring 2,5 grader (2,0-3,0) till år 2100. Det är 0,1 grad högre än förra årets uträkningar. En av förklaringarna bakom detta uppger Climate action tracker vara Indonesien, vars växande kolkraftsflotta fick utsläppen att skjuta i höjden med 21 procent förra året.

– Vi hör orden ”unabated” (ung. orenade, ej infångade, reds anm.) i dessa klimatförhandlingar, men regeringar måste sluta försöka anta falska lösningar som kolavskiljning och lagring med fossila bränslen – det här är helt enkelt den fossila bränsleindustrin som försöker förlänga sitt liv när när den behöver acceptera verkligheten, att fossila bränslen fasas ut, säger forskaren Niklas Höhne från Newclimate institute i pressmeddelandet. 

Radar · Politik

C: Sverige åker tomhänt till Dubai

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok (C).

Centern vill att regeringen bidrar till en fond som hjälper fattiga länder att ta hand om skador som uppstår av klimatförändringar. Partiet kräver också att Sverige ställer sig bakom ett stopp för subventioner till fossil energi i hela EU senast 2025.

På en pressträff kritiserade Centerns partiledare Muharrem Demirok och EU-parlamentarikern Emma Wiesner regeringens klimatpolitik.

– Regeringen åker helt tomhänt till Dubai, säger han.

– Det enda svaret man kommer presentera är mer kärnkraft.

Wiesner lyfter två krav på regeringen i samband med FN:s klimattoppmöte i Dubai.

Det ena är att Sverige ska bidra med 50 miljoner dollar till ”loss and damage”-fonden, en internationell fond som ska hjälpa fattiga länder att ta hand om skador som uppstår på grund av klimatförändringar, till exempel översvämningar.

Enligt Wiesner är fonden viktig för fattiga länder och erbjudanden om att bidra till fonden kan därför underlätta förhandlingarna i Dubai.

Det andra kravet är att regeringen tydligt gör klart att Sverige ställer sig bakom att sätta stopp för subventioner till fossila bränslen i hela EU senast 2025.

På pressträffen lyfte C även klimatåtgärder på hemmaplan i Sverige. Partiet vill att statliga myndigheter får i uppdrag att inventera sina tak för att se var det är lämpligt att sätta upp solceller.

Enligt Demirok har Sveriges offentliga tak en stor potential för att leverera solenergi.