Radar · Nyheter

Klimatförändring bakom vår arts uppkomst

Smithsonian | Rick Potts från Smithsonian Institution i USA betraktar handyxorna på marken i Olorgesailie i Kenya.

För drygt 300 000 år sedan hade klimatet blivit torrare över stora delar av Afrika. Detta tycks ha lett till uppkomsten av vår egen art, Homo sapiens, enligt nya studier. Bevisen är bland annat nya typer av avancerade av stenredskap som dyker upp för första gången.

Studierna, som publiceras i Science, har utförts i Riftsänkan i Kenya, på en fyndplats som heter Olorgesailie. Där fann forskarna att klimatet började förändras kraftigt för 800 000 år sedan.

Sedimenten antyder att området fram till dess hade riklig nederbörd, jämnt fördelad över året, vilket skapade en miljö dominerad av stora flodslätter. Därefter föll regnen allt mer oregelbundet, området blev allt torrare och flodslätterna förvandlades till torra gräsmarker.

Som en följd av detta förändrades faunan. Många stora djur, exempelvis flera arter av elefanter och hästdjur försvann och ersattes av något mindre växtätare, framför allt antiloper.

Detta tycks ha gjort tillvaron svår för människorna i området – vilket ledde till en dramatisk förändring för cirka 320 000 år sedan.

Då försvann plötsligt de stora droppformade handyxorna, en typ av redskap som utvecklades redan för 1,76 miljoner år sedan och som varit allenarådande sedan dess.

De ersattes av mindre, mer sofistikerade handredskap, som var mer noggrant gjorda och mer specialiserade. Några var helt klart avsedda som spjutspetsar, andra kan ha använts för att preparera djurhudar.

Det intressanta är att vår egen art, den moderna människan Homo sapiens, antas ha uppstått ungefär vid denna tidpunkt. De äldsta kända fossilfynden av Homo sapiens är cirka 300 000 år gamla.

Forskarna drar slutsatsen att det var klimatförändringarna som var den drivande kraften bakom artens födelse. Det allt torrare klimatet ledde till en urvalsprocess som tycks ha gynnat ett mer komplext beteende, inklusive förmågan att tillverka mer avancerade redskap.

Ytterligare en detalj som talar för detta är att människorna vid den här tidpunkten började hämta material långväga ifrån för att göra redskapen.
De äldre handyxorna gjordes av stenarter som fanns i det omedelbara grannskapet. De nya redskapen däremot gjordes ofta av obsidian, en bergart som bildas av lava och som inte fanns vid Olorgesailie. Människorna måste alltså ha vandrat långa sträckor för att få tag på materialet, eller så bytte man till sig obsidian från andra människor.

Fakta: Homo sapiens

Den moderna människan, Homo sapiens, uppstod i Afrika för 300 000-350 000 år sedan. De äldsta fynden, med en ålder på cirka 315 000 år, är från Jebel Irhoud i Marocko.

Andra afrikanska lämningar med hög ålder är från Florisbad i Sydafrika (260 000 år), och Omo Kibish och Herto i Etiopien (195 000 respektive 160 000 år)
Ett nytt fossilfynd i Misliya i Israel är den äldsta kända icke-afrikanska lämningen. Fossilet har en ålder på 177 000-194 000 år.
Källa: Nature, Science

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV