Krönikor

Högre löner på de fattigas bekostnad

Miljarderna rullar för hyrläkare, hyrsköterskor, konsulter inom individ och familjeomsorgen. Det fattas lärare för de håller på med annat, och poliser, ja, säkert fler än så.

Alla dessa har det gemensamt att de har krav, som de upplever är berättigade, på bättre villkor och högre löner. De är utsatta, ifrågasatta, får inte den höga status som de är värda. Alltid ser de några som har det bättre än de själva.

Och då är det väldigt passande att låta sig förmedlas av bolag som gärna tjänar en hacka på sådant. Om någon ifrågasätter vill de hellre tala om andra som är värre. Folk i privat sektor och folk som gömmer sina miljarder i paradis för att slippa skatten i Sverige, och inte minst de i mansdominerade yrken, förstås.

De som har ansvaret för de andra, de som tar hand om sjuka, gamla, barn och fattiga barns familjer. De måste hyra in personal när det fattas, annars blir de med rätta anklagade för misskötsel. Personal vars höga kostnad inte bara ska betala deras egen höga lön utan framför allt berika uthyrningsbolagen.

Konstigt nog ser jag inte att läkare, sköterskor, lärare eller socialarbetare kämpar för högre skatter. Deras behov av högre och bättre ska fixas på annat vis. Ta resurserna från andra, helt enkelt. Säg den förvaltning som inte har en del dyra satsningar som man kan peka på. Allt från billig kollektivtrafik till fotbollsplaner, från cykelleder till personalmiddagar. Där ska politikerna skära så att de ”underbetalda” får tillräckligt för att slippa gå genom leasingfirmor.

Underligt nog verkar det inte heller vara så viktigt med de verkligt underbetalda – undersköterskor, dagispersonal, timvikarier och andra. I alla fall inte för en del läkare, socionomer och legitimerade pedagoger.

Det är inte rimligt att tro att alla krav kan tillgodoses genom omstruktureringar och genom att man skär i andra kommunala satsningar, anser jag. Samtidigt blöder verksamheterna. Jakten på högre löner genomsyrar hela samhället. Alla ska ha det. Alla kräver det och nåde det samhälle som inte har nog tillväxt för att ombesörja det. Tillväxt på bekostnad av fattiga folk som jobbar i giftångor, en växthusfrämjande tillväxt, förorenande tillväxt, en tillväxt driven av minor och kanoner, kulor och Jas-plan. Halleluja för det.

Är lönerna orättvisa? Det går att åtgärda på annat sätt. Sänk de löner som ligger för högt! Någon annan väg lär det inte finnas om rättvisebegreppet också ska kunna omfatta befolkningarna i syd. Så kära vänner, jag ifrågasätter inte er kompetens, missförstå mig inte. Jag söker all den hjälp och kompetens som ni kan erbjuda mig. Men: Lägg ner! Minska era ekonomiska krav, jag tror ni redan har det som behövs för ett värdigt liv!

<br>Snömassorna börjar släppa taken peu om peu.

<br>Diktatorsfasoner  frodas i Turkiet, Kina, Ryssland, Ungern ...