Radar · Nyheter

FN kritiserar Turkiets undantagstillstånd

Kayhan Ozer/AP/TT | Turkiets president Erdogan uppmanas att avbryta undantagstillståndet som pågått sedan 2016.

FN uppmanar Turkiet att avsluta det undantagstillstånd som pågått sedan juli 2016 och lett till omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter, bland dem gripanden av runt 160 000 personer och avskedande av lika många tjänstemän, ofta helt godtyckligt.

Efter det misslyckade kuppförsöket i juli 2016 utfärdade Turkiets president Erdogan ett 20-tal förordningar som bland gjort det möjligt att tortera fångar, skriver FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter i en rapport.

”Bara antalet, omfattningen och flera av förordningarnas brist på koppling till något nationellt hot pekar på att man använder nödåtgärder för att kväva all form av kritik mot regeringen”, står det i rapporten.

Turkiets utrikesdepartement avfärdar rapporten som man anser innehåller ”snedvriden, partisk och falsk information och är oacceptabel för Turkiet”.

Samtidigt fördömer Europadomstolen Turkiet för frihetsberövandet av journalisterna Mehmet Altan och Sahin Alpay som greps efter kuppförsöket. Domstolen anser att Turkiet kränkt deras rätt till frihet, säkerhet och yttrandefrihet.