Radar · Nyheter

Regeringen: Rättvisa vägar med gps

Andreas Hillergren/TT | Transportarbetareförbundet hoppas att gps-övervakning kan komma åt fusket på de svenska vägarna.

Satellitövervakning av lastbilstrafiken. Det vill regeringen använda för att kunna ta in skatt och för att få koll på fuskande åkerier.

I miljörörelsen har väntan varit lång på att Miljöpartiets vallöfte om en kilometerskatt på lastbilar ska uppfyllas. Nu har ett inriktningsförslag skickats ut på remiss som innebär att lastbilstrafiken ska övervakas med hjälp av gps och att skatt – eller vägslitageavgift – ska tas ut utifrån körda sträckor.

Tranportarbetareförbundet, som inte tar ställning till en kilometerskatt i sig, jublar över den lösning som regeringen nu föreslår.

– Det här har vi efterlyst länge. Man har under lång tid försökt komma åt den osunda konkurrrens den svenska åkeribranschen är utsatt för från åkerier som fuskar och som sänker priserna med social dumpning, säger Jonatan Karreskog, utredare på Transportarbetareförbundet.

Fackförbundet hoppas att gps-övervakning kan vara ett effektivt sätt att kontrollera vilka som kör på de svenska vägarna. För att köra regelbundet i Sverige krävs trafiktillstånd, men i dag förekommer att åkerier låtsas att deras bilar endast har tillfälliga körningar i landet och därmed inte omfattas av samma regler.

Utländska chaufförer kör ofta under usla villkor, enligt Transportarbetareförbundet.

– I en del av branschen är det bara lägsta pris som gäller och uppenbarligen har transportköparna inga problem med att chaufförerna lever mer eller mindre som livegna. Man bor i bilarna, har svårt att ta ut sin veckovila, har extremt låga löner och kör med osäkra lastbilar, säger Jonatan Karreskog.

Men på branschorganisationen Skogsinudstrierna är man inte lika nöjd. En kilometerskatt skulle försämra konkurrenskraften för svensk industri, menar man.

– Det är en ny skatt som läggs ovanpå befintliga skatter. Sverige har redan en av Europas högsta dieselskatter som dessutom ökar kraftigt varje år, säger Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna.

Den sociala dumpningen måste mötas med andra metoder, menar Karolina Boholm.

– Vi instämmer i att det behöver bli mer ordning och reda i åkeribranschen, men vi ser inte att en skatt löser de problemen. Det behövs andra åtgärder som mer kontroller av poliser.

Exakt vilket förslag som kommer att läggas på riksdagens bord återstår att se. Väl där är det oklart vilket stöd som kommer finnas.

Det mesta tyder på att allianspartierna och Sverigedemokraterna kommer att fälla åtminstone förslaget om skatt.

När det gäller satelitövervakning däremot, har inte minst Centerpartiet uttalat sig försiktigt positivt. Den delen får även stöd av Sveriges åkerier som ser det som ett sätt att möta konkurrensen från utlandet.

Om ett beslut om vägslitageavift går igenom blir det upp till nästa riksdagsmajoritet att avgöra hur stor en sådan ska vara.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV