Radar · Nyheter

Mensskydd nödvändiga för ökad jämställdhet

Janerik Henriksson/TT | Menskoppar är billiga och resurssnåla mensskydd av gummi, plast eller silikon.

Många miljontals fattiga och marginaliserade kvinnor i världen tvingas leva utan tillgång till mensskydd. I New York uppmärksammades deras situation i samband med internationella kvinnodagen.

På torsdagen blev FN-högkvarteret och Brooklynbron upplysta med ett budskap om alla kvinnors rätt att ha tillgång till mensskydd. Bakom kampanjen stod tillverkarna av trosan Thinx, som även uppges fungera som mensskydd.

Företagets vice chef Siobhán Lonergan säger till IPS att målet med kampanjen är att hjälpa flickor och kvinnor ur ”mensfattigdomen”.

– Det handlar om tillgången till produkter som stärker människors värdighet och gör det möjligt för dem att göra det de behöver göra – oavsett om det handlar om att gå till skolan eller arbetet, säger Siobhán Lonergan.

Hälften av världens nästan fyra miljarder kvinnor är i reproduktiv ålder och har menstruation varje månad. Men ett mycket stort antal flickor och kvinnor som lever i fattigdom saknar tillgång till grundläggande mensskydd.

I bland annat Bangladesh och Indien har många familjer inte råd att köpa bindor eller tamponger och kvinnorna tvingas i stället skydda sig med hjälp av exempelvis gamla klädtrasor eller tidningar – något som kan få negativa hälsoeffekter.

Bristen på mensskydd leder dessutom till att många flickor stannar hemma från skolan. I Nepal uppges runt 30 procent av flickorna stanna hemma i samband med sin menstruation. Detta hänger även samman med att många skolors avsaknad av privata toaletter med rent vatten.

Ett annat problem är de kulturella tabun som finns kring mens i bland annat Sydasien, vilket leder till att många flickor inte går till skolan under sin menstruation, eller väljer att helt hoppa av skolan.

I stora delar av Sydasien lever en tradition vidare som innebär att en flicka eller kvinna i samband med sin menstruation tvingas bo i en egen hydda utanför sitt hem och heller inte får gå till skolan eller besöka ett tempel, eller laga mat. FN uppger att flickor och kvinnor löper ökad risk att drabbas av sjukdomar och sexuella övergrepp i samband med att de hänvisas till att bo utanför familjens hem.

Om en flicka eller kvinna inte följer reglerna anses det finnas en risk för att hon drar olycka över sin familj.

I en rapport skriven av FNs barnfond Unicef berättar tonårsflickorna Shopna och Monira från Bangladesh om hur de fått lära sig att menstruationen är något skambelagt och att mensblod är farligt.

– Vi har fått lära oss att saker förstörs om vi rör vid dem i samband med att vi har mens. Vi kan inte röra mat, matlagningsredskap eller köksodlingar, berättar Shopna.

Siobhán Lonergan menar att världens regeringar måste agera och se till att alla flickor och kvinnor får tillgång till billiga mensskydd.

– Om vi vill uppnå verklig jämställdhet så måste vi öka tillgången på mensskydd i offentliga miljöer, på arbetsplatser och på skolor. Det är en avgörande fråga att vi ser till att alla som har behov av det också har tillgång till mensskydd, säger Siobhán Lonergan till IPS.