Radar · Nyheter

Indiska planer på basinkomst

I Indien planeras försök med basinkomst, rapporterar Science alert.

Arvind Subramanian, ekonomisk chefsrådgivare åt den indiska regeringen, förutser att en eller två av landets 28 delstater kommer inleda försök 2020.

Förhoppningen är att basinkomst ska kunna vara ett sätt att ge stöd till människor som förlorar sina jobb till följd av automatisering och annan teknisk utveckling. Basinkomst anses också medföra mindre risker för korruption jämfört med de flesta program för fattigdomsbekämpning.

Kritiker i Indien menar att basinkomst är en kortsiktig lösning som inte åtgärdar underliggande problem med massarbetslöshet och ojämlik fördelning av välståndet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV