Radar · Nyheter

M och C: Sluta inventera skog

Om Alliansen vinner valet kommer sannolikt den planerade inventeringen av biologiskt särskilt värdefulla skogar att stoppas.

Regeringen har beslutat att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att under tio år kartlägga så kallade nyckelbiotoper. Men än så länge väntar myndigheten på klartecken från regeringen att sätta igång. Enligt Altinget tycks regeringen ha svårt att enas om hur projektet ska läggas upp.

På den borgerliga sidan är både Moderaterna och Centerparitet redo att stoppa projektet om Alliansen kommer till makten.

– Nyckelbiotoperna innebär i praktiken ett avverkningsförbud eftersom inga certifierade sågverk tar emot timret. Detta slår hårt mot den enskilde skogsägaren och riskerar att leda till en absurd situation där skogsägare som värnar den biologiska mångfalden riskerar en ekonomisk förlust, säger Moderaternas miljöpolitiska talesperson Maria Malmer-Stenergard till Altinget.