Radar · Nyheter

Jod – ett lyft för världens barn

Att berika salt med jod har varit framgångsrikt för att stärka barns hälsa, enligt FNs barnfond Unicef. Samtidigt menar de att insatser som gjorts sedan mitten av 90-talet med att jodberika salt varit otillräckliga.

– Jodberikat salt är en remarkabel framgångssaga, men det behövs ytterligare ansträngningar för att tackla det här problemet som påverkat mänskligheten under århundraden, säger Roland Kupka, Unicefs näringsrådgivare, till The Guardian.

Rapporten varnar för att 19 miljoner spädbarn årligen runt om i världen riskerar bestående hjärnskador till följd av jodbrist hos mammorna under graviditeten.

Jodbrist får också stora konsekvenser på samhällsnivå genom att den totala kognitiva kapaciteten sjunker. Detta hämmar den socioekonomiska utvecklingen, inte minst i flera afrikanska länder som Mali, Magadgaskar och Sudan, enligt Unicef.