Glöd · Debatt

Hur viktiga tycker du att frågor om lag och ordning är?

Enligt en undersökning av DN/Ipsos anser 17 procent att ”lag och ordning” är den viktigaste valfrågan. Hur viktig tycker du att den frågan är jämfört med andra politiska områden?

Det är klart att det är viktigare nu efter terrordådet den sjunde april förra året. Men den är inte så viktig att man borde ha en valfråga inom det området, däremot kan man gärna diskutera att det finns för lite utbildade poliser. Det är en viktig fråga, men inte den viktigaste frågan.

<strong>Bilbo Spångberg, </strong>17 år, studerande, Stockholm

För att människor ska kunna och vilja följa lagen och fungera bra i ett samhälle krävs arbete för lika villkor och minskade klasskillnader. I samhällen där klyftan mellan rik och fattig är liten är också kriminaliteten låg. Så en viktigare fråga än lag och ordning är jämlikhet och lika villkor.

<strong>Ann Carlsson,</strong> 53 år, socialpedagog, Göteborg

Lag och ordning är viktiga frågor då de, väl fungerande, är delar av samhällets fundament. En annan tung fråga är hur vi ska hantera det framväxande klassamhället. Dock är den enskilt största frågan vår framtida miljö, andra frågor är egentligen irrelevanta. Hela vår existens hänger på att omställningstakten omgående ökar. Må miljövidrig populism och slumrande politiker bli ett minne blott!

<strong>Åsa Eriksson,</strong> 53 år, småskalig landsbygdsförespråkare, Uppsala
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV