Radar · Nyheter

Uppmanar Sida: Stå upp för svensk sexköpslag

Jessica Gow/TT | Sida bör samarbeta med organisationer som förespråkar förbud mot prostitution, menar Sveriges kvinnolobby.

Sida osynliggör prostitution. Det anser Sveriges kvinnolobby som tycker att svenskt bistånd bör gå till att motverka prostitution – inte till organisationer som verkar för avkriminalisering. ”De utgår från hur det ser ut i Sverige” menar Sida.

När det nyligen avslöjades att en hög chef i hjälporganisationen Oxfam under lång tid köpt sex och utnyttjat kvinnor reagerade Sida kraftfullt. Det svenska biståndsorganet meddelade att allt samarbete med Oxfam stoppas tills vidare.

Samtidigt samarbetar Sida med organisationer som förespråkar avkriminalisering av prostitution. Fel, tycker Sveriges kvinnolobby som tillsammans med tre andra organisationer kritiserar Sida i en debattartikel i Omvärlden.

– Sverige borde ställa krav på de samarbetspartner man har och försöka påverka dem, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby, till Syre.

Hon tycker att Sida ska stå upp får den linje Sverige valt – att det är förbjudet att köpa, men inte sälja sex. En sådan lagstiftning kan minska trafficking, menar hon.

– Om fler länder skulle följa efter Sverige, Frankrike och de andra länder som förbjudit sexköp skulle efterfrågan strypas och ge en stor effekt på människohandeln i världen, säger Clara Berglund.

Hiv-bekämpning är en viktig del av det svenska biståndet. Clara Berglund påpekar att personer som befinner sig i prostitution är en särskild utsatt grupp när det gäller att smittas av och sprida hiv/aids.

– Vi tycker att den självklara ingången då ska vara att bekämpa prostitution, snarare än att verka för avkriminalisering och reglering, säger hon.

På Sida påpekar man att i många av de länder man arbetar med är det förbjudet både att köpa och att sälja sex. Bland annat flera FN-organ förespråkar avkriminalisering och menar att det kan göra det lättare att exempelvis nå personer som befinner sig i prostitution med hälso– och sjukvård.

– Att enbart arbeta mot prostitution skulle inte vara effektivt i arbetet mot hiv/aids. Man behöver arbeta med flera olika typer av insatser. Att motverka stigmatisering av hiv och av de grupper som löper störst risk att smittas är jätteviktigt, säger Pia Engstrand, verksföreträdare för hälsa och SRHR på Sida.

Hon avfärdar att det skulle handla om att uppmuntra till prostitution. För att kunna hjälpa personer som befinner sig i prostitution att förändra sina liv och få en egen alternativ försörjning räcker det inte att förbjuda, menar hon.

– Sveriges kvinnolobby utgår från hur det ser ut i Sverige, där vi kommit långt med jämställdhet och har ett starkt socialt skyddsnät. Sida arbetar med verkligheter i de fattiga länderna som ser väldigt annorlunda ut, säger Pia Engstrand.

Clara Berglund och Sveriges kvinnolobby uppger att de har kontakt med internationella organisationer som jobbar för förbud mot sexköp, som upplever att de har svårt att få stöd.

Pia Engstrand är övertygad om att det bland Sidas många samarbetspartner också finns de som förespråkar ett sexköpsförbud, men menar att det måste råda åsiktsfrihet.

– Vi kan inte kräva av våra samarbetsorganisationer att de ska tycka exakt samma sak som man gör i Sverige, säger hon.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV