Glöd · Debatt

Främja svensk köttproduktion istället

DEBATT Det är riktigt att utsläpp sker i jordbruket, men kom ihåg att de ingår i ett normalt kretslopp till skillnad mot utsläpp från fossila bränslen. Av Sveriges klimatutsläpp står fossil energi för 80 procent! Jordbruket står för 13 procent och resterande 7 procent kommer från sopor, industri och uppvärmning.

Djurproduktionen skiljer sig åt i olika delar av världen. Sverige klarar sig mycket bra eftersom vi har en produktion som gynnar miljön, betesmarker med hög biodiversitet och en av de mest hållbara djurproduktionerna i världen.

I stället för att bara tala om utsläpp från djur behöver vi tala om nyttan av de ekosystemtjänster de för med sig. Med djuren kan vi få ett hållbart lantbruk genom det organiska materialet som återförs, få bra växtföljd med vall och producera på marker där det inte går att odla spannmål. Djurproduktion är en förutsättning för ekologisk produktion. Våra svenska djur äter även restprodukter från livsmedelsindustrin, som i annat fall skulle bli avfall eller biogas.

En minskad köttkonsumtion betyder inte att vi behöver minska produktionen i Sverige, eftersom mer än 50 procent av det kött vi konsumerar är importerat. Vi borde i stället främja svensk produktion på grund av miljön, djuromsorgen, för att ta vårt sociala ansvar för Sveriges bönder samt för att öka självförsörjningsgraden.

Ska vi nå tvågradersmålet hjälper det inte att byta ut köttet mot baljväxter. Vi behöver göra mer för att påverka den hållbara utvecklingen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV