Radar · Nyheter

Fattigdom ligger bakom rekrytering av barn till strid

Den före detta barnsoldaten Mulume (längst fram) från Kongo-Kinshasa.

De insatser som görs för att förhindra att barn engagerar sig i extremistiska grupper bygger ofta på uppfattningen att rekryteringen sker efter att barnen blivit ”radikaliserade”. Men ideologi är sällan den främsta orsaken, menar författarna till en ny rapport.

FN-universitetet UNU har, i samarbete med andra FN-organ, sammanställt en rapportom orsakerna till att barn blir utnyttjade i våldsamma konflikter. Uppgifterna bygger på erfarenheter från fält i Mali, Irak och Nigeria.

– För närvarande finns det en tendens att förklara att barn engageras i konflikter på grund av att de blivit radikaliserade och formade av våldsideologier. Men det är sällan den avgörande orsaken, säger forskaren och projektledaren Siobhan O’Neil till IPS.

Situationen i Mali är ett exempel där barn som utnyttjas som stridande ofta kopplats samman med en radikaliseringsprocess – men detta stämmer sällan, enligt forskarna.

– I Mali är konflikter mellan olika grupper om resurser och boskap – något som förvärras av klimatförändringar och statlig korruption – en mycket viktigare orsak till att barn ansluter sig till väpnade grupper, säger Siobhan O’Neil.

I fall där våldsam ideologi fungerat som en drivkraft är detta enligt studien bara en av flera samverkande skäl till att barn har kunnat rekryteras till stridande grupper.

I Nigeria har terrorgruppen Boko haram kombinerat sin religiösa extremism med ett fördömande av den nigerianska staten. Och enligt rapportförfattarna kan fientligheten mot statsmakten vara den främsta drivkraften till att människor som drabbats av statligt förtryck och våld lockas att gå med i terrorgruppen.

Rapportförfattarna understryker även att det för många barn som lever i konfliktområden helt enkelt inte går att förbli neutrala.

– Detta är i stort sett omöjligt för barn i en krigszon. När en väpnad grupp är den enda arbetsgivaren, som i delar av Syrien och Nigeria, så kan den enda möjligheten att överleva vara att låta sig bli rekryterad, säger Kato Van Broeckhoven, som varit med och skrivit rapporten, till IPS.

Enligt rapportförfattarna är många av de satsningar som görs för att hjälpa barn som ingår i väpnade grupper inriktade på ett ”ideologiskt förhållningssätt” där fokus ligger på att motverka våldsam extremism. Men eftersom detta sällan är den främsta orsaken menar Siobhan O’Neil att dessa satsningar bara ska genomföras i de fall då det finns klara bevis för att det är rätt förhållningssätt.

Rapporten belyser även att barn och ungdomar i vissa fall lockas av väpnade grupper eftersom de kan erbjuda en form av samhörighet, betydelse och disciplin i ett omgivande samhälle som präglas av kaos. I Mali och Nigeria kan de väpnade grupperna erbjuda unga människor en status som de annars inte skulle haft möjlighet att uppnå.

– Det är viktigt att satsningar som syftar till att förhindra rekrytering, få unga att lämna och bli återintegrerade i samhället, tar hänsyn till detta och tillämpar ett helhetsperspektiv för att bemöta barnens behov och problem, säger Siobhan O’Neil.

Radar · Djurrätt

Stora brister i EU-register om djurtransporter – kan pågå i tre veckor

Ungefär 44 miljoner djur transporteras årligen inom EU.

Två djurrättsorganisationer avslöjar i en ny rapport att EU:s register över djurtransporter från EU till andra länder har stora brister. Som exempel lyfts felaktiga uppgifter om tidsåtgång, resor som kan vara i upp till tre veckor samt att miljontals djur inte finns med i registren alls.– Denna rapport visar att situationen är mycket värre än vi hade befarat, säger Peter Stevenson från Compassion in world farming.

I den nya rapporten har djurrättsorganisationerna Compassion in world farming och Eurogroup for animals gjort en omfattande granskning av 180 000 djurtransporter under tiden oktober 2021 till april 2023. I vad de beskriver som en närmast kriminalteknisk process har de jämfört uppgifter från databasen och onlineverktyget Traces, där all information om transporter av djur och animaliska produkter ska finnas registrerade, med uppgifter från Eurostat, Google Maps, Ports.com and Marine traffic. Den sistnämnda ger information om realtider för fartygs resor. 

– Vår nya rapport avslöjar några djupt oroande problem, inte minst att de officiella uppgifterna är ofullständiga, felaktiga och kraftigt underskattar omfattningen av – och det djurlidande som orsakas av – EU:s långväga handel med levande lantbruksdjur, säger Peter Stevenson, chefspolitisk rådgivare på Compassion in world farming, i ett pressmeddelande

Enligt djurrättsorganisationerna loggas omkring 60 procent av resorna som att de börjar vid uppsamlingsplatser, men djuren kan ha transporterats från ursprungsgården i många timmar före detta utan att det finns något krav på att detta ska registreras.

Rapporten visar även att miljontals nötdjur och får genomgår långa, stressande sjöresor till Mellanöstern och Afrika för slakt eller gödning, ofta på fartyg i dåligt skick, vilket leder till värmestress, skadliga gaser, rörelsestress och svält. 

Många transporter registreras inte

Dessutom blir många av dessa djur aldrig registrerade i Traces. Det sker bara när transporten går genom ett annat EU-land. Alla resor som sker direkt från ett EU-land till ett land utanför unionen finns alltså inte med här. 

Rapporten visar också att 370 000 kalvar varje år tas från sina mammor strax efter födseln – många så unga som bara två veckor gamla – och får undermåligt med näring under långa resor. Även 300 000 lamm utsätts årligen för långa resor utan tillräcklig utfodring. 

Tusentals får och nötkreatur exporteras till avlägsna destinationer såsom Kazakstan, Uzbekistan, Kirgizistan, Azerbajdzjan, Armenien och Georgien, resor som kan vara upp till tre veckor. Under 2022 exporterade EU cirka 30 000 dräktiga kvigor, vissa till länder i centrala och västra Asien som Uzbekistan och Kazakstan. 

Grisar flygs till Asien

Datan som samlats in visar också att Frankrike, Danmark och Nederländerna har exporterat grisar med flyg ända till Thailand, Filippinerna, Singapore, Vietnam och Kambodja. Detta handlar om suggor som avlats fram för att kunna föda många griskultingar. Mer än hundra transporter har skett från Danmark, där suggor som kan få upp till 17-18 griskultingar per kull avlats fram. 

Även 54 000 ton levande fisk, vilket motsvarar tiotals miljoner enskilda djur, transporterades mellan EU:s medlemsstater under 2019, i trånga utrymmen och med rutinmässig svält och fysiska skador som följd. 

– Även om vi visste att miljontals djur fick utstå grymma och onödiga resor i vinstens namn visar denna rapport att situationen är mycket värre än vi hade befarat. EU måste ta itu med detta som en brådskande fråga genom att förbjuda levande export av jordbruksdjur till länder utanför EU och införa tuffa nya regler för att skydda deras välfärd under transporter mellan och inom EU:s medlemsstater, säger Peter Stevenson i pressmeddelandet. 

EU-kommissionen väntas under onsdagen presentera ett nytt lagförslag kring nya regler för djurtransporter. Läckta dokument om lagförslaget har redan kritiserats av djurrättsorganisationer för att inte vara tillräckliga.

Radar · Utrikes

USA:s förre talman McCarthy lämnar kongressen

Två månader efter att han avsatts som talman i det amerikanska representanthuset meddelar den republikanske ledamoten Kevin McCarthy att han lämnar sin kongressplats vid årsskiftet.

Den 3 oktober tvingades Kalifornienrepublikanen McCarthy bort från sin talmanspost efter en historisk omröstning. Skälet var främst kritik mot att McCarthy samarbetat med Demokraterna för att få till en budgetlösning och en höjning av USA:s skuldtak.

McCarthy är den enda talmannen i historien som röstats bort från jobbet.

Radar · Politik

Uppgifter: uppdaterat Tidöavtal klart

Förhandlingarna mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna om ett uppdaterat Tidöavtal är nu klart. Det uppger källor för TV4 Nyheterna.

Resultatet kommer att offentliggöras under den kommande veckan, uppger TV4. Enligt kanalens politiska kommentator ser det ut att innehålla samma sex ämnesområden som det ursprungliga avtalet: sjukvård, klimat, kriminalitet, migration och integration, tillväxt och hushållsekonomi och skola.